Kötőszó

Evangélikus közéleti blog

Könyvekkel az éven át

Imádságoskönyv, Dietrich Bonhoeffer „öröknaptára”, elgondolkodtató tárcakötet, keresztény szimbólumokat magyarázó album, vagy épp az önismeretet segítő „útikalauz” a kínálatban. Különböző műfajok, de közös bennük, hogy egész éven át segíthetik a mindennapi lelki épülést. A Luther Kiadó az új évben is számos kötetet kínál, amelyek gazdagíthatják hitéletünket – erre mutatnak rá az alábbi személyes hangvételű könyvajánlók.  debby-hudson-erb-jxvwafo-unsplash.jpg

Alapkönyv extrákkal

Aki annyira szerencsés, hogy gyerekkorától fakazettás mennyezetű templomba járhat, az az istentiszteleti „elkalandozásai” alatt is folyamatosan gyönyörködhet és tanulhat. Nem volt ez velem sem másként. Az óbudai evangélikus templom fakazettái gyerekkorom óta lenyűgöztek az egyszerűségükkel, szépségükkel.

Ezért is örültem nagyon az Igéző jelek – Keresztény szimbólumok és magyarázataik Luther-idézetekkel című kötet megjelenésének. A könyvből harminchat – a budapesti mátyásföldi evangélikus templom fakazettáin látható – egyházi jelképet ismerhetünk meg, a magyarázatukkal együtt. Ráadásul a képek mellé Luther Márton egy-egy ma is aktuális gondolatát helyezte el Boda Zsuzsa szerkesztő. Így ez a kis kötet alaptudást és még hozzá egy kis extrát is ad.

Szívből ajánlom keresztelői, konfirmációi vagy akár nászajándéknak a Biblia mellé – 2023-ban, a konfirmáció és az elköteleződés évében különösen. Kondor Péter püspöknek a kötetben olvasható személyes ajánlása is erre mutathat rá: „Minden motívum hozzásegíthet ahhoz, hogy megtaláljuk Istent, és eltöltsön az ő békessége. Hogy megértve a jelentésüket, az Istennel való találkozás örömével a szívünkben járhassunk tovább életünk útján mint boldog gyermekek, akiket kézen fogva vezet és tart Édesatyjuk.”

Kézdi Beáta 

igezo_jelek_web.jpg

Igéző jelek – Keresztény szimbólumok és magyarázataik Luther-idézetekkel. 2690 Ft

***
Napról napra Bonhoefferrel

„Új kezdet. Minden új reggel életünk új kezdete. Minden nap lezárt egész.” Ez áll a könyv első lapján. Ugye hogy máris szeretnénk továbbolvasni? Én is így voltam vele: napindító társam lett 2020-ban, már megjelenésének évében Dietrich Bonhoeffer Jöjj velem! Elmélkedések minden napra című kötete.

Műfaja sokunk által kedvelt: az év minden napjára egy-egy gondolat, afféle „öröknaptár”. Ki reggel talál időt az elcsendesedésre, ki este, hogy letegye a nap terheit – mindenhogy jó, és lelki épülésünkre válik! Két perc alatt elolvasható egy-egy elmélkedés, de hosszabb elidőzésre késztet.

A mártírhalált halt német evangélikus lelkész, teológus életművéből ad váloga-tást a Manfred Weber szerkesztette, újonnan lefordított könyv. Tehát nem klasszikus, rövid áhítatokról van szó, hanem önmagukban is megálló, kerek gondolatsorokról, igei hivatkozással. Bonhoeffer teológiájának javából kapunk, s ha eddig nem ismertük, azonnal ráérzünk, hogy mennyire krisztusi, biblikus, közérthető, kristálytiszta, telis-teli ismerettel és hit-beli fogódzókkal. Mikor lenne rá nagyobb szükségünk, mint most?

Nagy értéke a kötetnek dr. Csepregi András evangélikus lelkésznek, Bonhoeffer-kutatónak az előszava. Eligazít, miért és hogyan olvassuk Bonhoeffert, akinek gondolatait megismerve tisztább, erősebb, emelkedettebb lesz a lelkünk.
Forgassák nap mint nap, és adják tovább a hírt, amerre napközben járnak: „Isten igent mondott ránk.”

Stifner-Kőháti Dorottya

bonhoeffer_jojj_velem_web.jpg

Dietrich Bonhoeffer: Jöjj velem! – Elmélkedések minden napra. 3990 Ft

***
Megmozgató imádságok

Nem javaslom ezt a könyvet azoknak, akik kizárólag „pátoszos” vagy „tömjén-nel átitatott” imádságokat szeretnének olvasni, mert itt kortárs hangon és mai nyelven szól a fohász. De azoknak sem ajánlom, akik pusztán a „jól megszokott”, „a biztonsági zónán belüli” vagy egyetlen lelkiségi megközelítésre korlátozva kívánják hétköznapi imádságos életüket megélni, mert ez az összeállítás üdítően sokszínű. Sőt ez a könyv azok számára sem lesz könnyű olvasmány, akik csak a szépet és jót, a tusakodás nélküli hitélményt keresik és fogadják el.

Ez a könyv nem a kirakatkeresztények kedves olvasmánya, sokkal inkább azoké, akik hitüket identitásként megélve bátorkodnak önmaguk és az őket körülvevő világ kérdéseit a Teremtő elé vinni. Azoké, akik bátrak a hibáikkal és valódi örömeikkel is foglalkozni. De azoké is, akik mernek kérdezni, vívódni, mások terhét észrevenni és – mindezekből következően – belső küzdelmükkel az Örökkévalóhoz fordulni. Valamint a (szüntelen) keresőké is. Akik bizonytalanok, akik kutatják a hangjukat, amellyel – kezüket összekulcsolva vagy felfelé emelve – az Úrhoz fordulhatnak. És azoké is, akik háborgók. Mert megtalálhatják azt a hangnemet, amellyel akár a legkeservesebb bánatukkal az Úrhoz fordulhatnak.

Ez a könyv, bármennyire is imádságok és elgondolkodtató írások gyűjteménye, mégsem fellengzős és archaikus, hanem nagyon is mai olvasmány. Lehetőséget ad arra, hogy az egyházi esztendő szerint kísérjen minket, de arra is, hogy otthon végezhető többnapos lelkigyakorlatként használjuk. Az egyes fohászok felelősségre hívnak, és arra ösztönöznek, hogy kizökkenjünk az időnként megrozsdásodott imádkozási szokásainkból. Ezáltal pedig újfajta elevenség hathatja át ájtatos perceinket – majd napjainkat, végül életünket.

Galambos Ádám

imadkozz_velunk_web.jpg

Szabó Lajos (szerk.): Imádkozz velünk! Imádságok, történetek. 3120 Ft

***
Olvass, kérdezz, hallgass!

Modern kori reformátori irat ez a magát olvastató, vaskos kötet, amely negyvennapos utazást ígér „az Én körül”, bibliai szemelvények segítségével és zenei melléklettel. A felfedező könyv szerzői két német teológus, író: Klaus Douglass és Fabian Vogt.

A kreatív gyülekezetépítők rá mernek mutatni a modern kori farizeizmus sok fajtájára, mernek tudományos kérdésekről populáris stílusban értekezni, és újszerűen közelítik meg az olyan alapkérdéseket, mint hogy mi a szabadság, mi a jó, mi a rossz, és hogyan értsük a „3D-s” Istent. Nem fukarkodnak a kritikai megjegyzésekkel, a biblia- és egyházkritikától meg az önkritikától sem riadnak vissza. Minden fejezet egy találó karikatúrával indul. Az olvasó pedig útnak indulhat – ez a cselekvő magatartás ugyanis a hisz ige szinonimája.

Valódi szellemi-lelki kalandra, expedícióra hív a negyven ízig-vérig kortárs, pszichológiai érzékenységű bibliaolvasat, melyek mindegyikéhez valamely neves történelmi személytől vagy teológustól hoznak egy további meggondolkoztató idézetet – jegyzetfüzetbe kívánkozó például Helmut Thielicke következő mondata: „Az ember Isten kockázata.” A fejezetek végén egy sor önvizsgálatra, mélyebb összefüggések keresésére hívó kérdés is helyet kapott, továbbá irányadó javaslatokat is tesznek a szerzők az adott szöveghez kapcsolható imádság felépítésére.

A jól strukturált, tartalmas, eredeti kommentárokban bővelkedő, hit- és önismeret-mélyítő könyvvel egyértel-műen a felszabadító hit és a szabadító Jézus Krisztus mellett teszik le voksukat a szerzők, az ő társaságába hívnak, hirdetve, hogy „nem egy bizonyos viselkedéstől, hanem egy kapcsolattól leszünk keresztények”, és hogy Isten határtalan örökkévalósága az erőforrásunk lehet a ma gondjához-bajához és a jövő (egyházának) közös építéséhez.

Kinyik Anita

douglass-vogt_40nap_alatt_az_en_korul_web.jpg

Klaus Douglass – Fabian Vogt: 40 nap alatt az Én körül. 3315 Ft

***
Falatokkal csillapítható lelki éhség

Az Újabb napi falatok – Továbbfűzött gondolatok a Napi falatok című könyv folytatásaként jelent meg. Ám saját tapasztalatból mondhatom: az előzmény nélkül is teljes értékű tartalmat nyújt az olvasó számára a balatonboglári evangélikus gyülekezet lelkészének, a Somogy-Zalai Egyházmegye esperesének újabb kötete.„Akár velem, a családommal is megtörténhetne” – ez lehet a benyomásunk, miközben sorra vesszük az egymás után fűzött, könnyen olvasható, de komoly lelki és értelmi mélységekkel bíró kis történeteket, és elgondolkozunk a föléjük illesztett szentírási szakaszok üzenetén. Egy könyv persze attól még nem lesz jó, hogy kedves történeteket szerkesztenek egymás után, hogy szép szavakkal, ügyes mondatokkal, frappáns megfogalmazásokkal találkozhatunk benne; attól sem feltétlenül, ha az olvasó magára ismerhet – az olvasói azonosulásnak az a legfontosabb szerepe, hogy az emberi esendőség s vele az Istenre való hagyatkozás bátor felvállalása, amely jellemzi a szerzőt, elindítson valamit az olvasókban.

Kőszeghyné Raczkó Zsuzsannának a fotókkal illusztrált, a személyiségét tükröző, szép, színes borítójú könyve éppen ezt teszi, miközben tálcán kínálja az olvasónak napi falatjait. Az egyik kedvencemben (Szorgos, mint a hangya) találjuk a következő sorokat: „Akiben nem elérhetetlen vágyak vannak, hanem benne él a hétköznapokban, és együtt él a világgal, minden napban célt, utat és feladatot találva, azt megáldja Isten. Talán nem látványos gazdagsággal, tökéletes, gondtalan élettel, hírnévvel, hanem lelki békességgel, mert minden nap, minden reggel új lehetőség és öröm számára.”

Balczó Mátyás

ujabb_napi_falatok_web_1.jpg

Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna: Újabb napi falatok – Továbbfűzött gondolatok. 2390 Ft

***
Útikalauz hitünk vándorútján

Az egyik legizgalmasabb, legfordulatosabb könyv, amelyet valaha olvastam, az Ószövetség. Történelem, költészet, próféciák, imádságok. Nagy tanítónk is: Jézus beszédeit, az evangéliumok utalásait sem értjük meg az Ószövetség ismerete nélkül. De valljuk be: ha nincs avatott, tudós vezetőnk, könnyen eltévedünk benne.

Csak néhány kérdés: Mit értünk Istent hordozó történeteken? Minek a helye a puszta? Áldás, átok, sors a vándorlét? Az úton járás miért élő metafora, s ki az a Portable God, azaz hordozható Isten? A szerzőtől megtudjuk: a görög eredetű szó – nomád – nem szerepel az Ószövetségben, e létformát a pásztor szóval, illetve körülírással jelölik: „Bolyongó arámi volt az ősöm.” Életformát, megélhetést, emberi attitűdöt is jelent.

Dr. Varga Gyöngyinek, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Teológia Tanszéke vezetőjének nem egy nagyszerű könyvet köszönhetünk már – az Áldáskönyvek írója ezúttal izgalmas teológiai, hitbeli kalandozásra hív. Az ószövetségi zsidóság vándorlásának és nomaditásának narratív (elbeszélő jellegű) teológiai megközelítése a teológusszakma és a hitben fejlődni vágyó, bibliaolvasó érdeklődő számára egyaránt alapmű. Általános bibliaismeretnél többre nincs szükség utunkon, csupán az elindulás bátorságára és minden ván-dor „alapkellékére”: a felfedezés vágyára, nyitottságra, kíváncsiságra. A három fő fejezetbe (Indulás, Lépések, Távlatok) rendezett, jegyzettekkel és bibliográfiával ellátott mű hatalmas tudásanyagát a szerző fotóival kapjuk kézbe.

„Hiszem, olvasom, értem” – a Luther Kiadó szlogenje a Nomád teológiára hatványozottan igaz. Hála Varga Gyöngyi közérthető, gördülékeny, élményt adó munkájának. Tartsunk akárhol is életünk, hitünk vándorútján, jó szívvel ajánlom, hogy fogadjuk el a felénk nyújtott kezet e szellemi utazáshoz. A lelkész-teológus szerző hiteles tanúságot tesz arról, hogy a csodák útközben történnek velünk.

Stifner-Kőháti Dorottya

nomad_teologia_web.jpg

Varga Gyöngyi: Nomád teológia. 1610 Ft

Borítókép: Debby Hudson/Unsplash.com

A könyvek megvásárolhatók a Luther Kiadó könyvesboltjában (1085 Budapest, Üllői út 24. H-P: 8.30-17óráig) vagy a lutherkiado.hu weboldalon.

A bejegyzés trackback címe:

https://kotoszo.blog.hu/api/trackback/id/tr4618033108

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

KötőSzó

Társadalom és egyház, kereszténység és közélet, Krisztus és a 21. század. A világ (nem csak) lutheránus szemmel. Kötőszó – rákérdez, következtet, összekapcsol.

Partnereink

277475082_307565714663340_7779758509309856492_n.png
kevelet1314_tr_1.png

 

Közösségünk a Facebookon

süti beállítások módosítása