Evangélikus Közéleti Blog

KötőSzó

Boleratzky Lóránd halálára

2019. május 23. - KötőSzó

Életének 99. évében budapesti otthonában, családja körében elhunyt dr. Boleratzky Loránd professzor, nyugalmazott ügyvéd, a hajdani Miskolci Evangélikus Jogakadémia tanára, a budahegyvidéki gyülekezet tiszteletbeli presbitere. Boleratzky Lóránd 1957-ben egy évig az Ordass Lajos püspök által vezetett Déli Egyházkerület ügyésze, és 1989-től tíz éven át az Ordass Lajos Baráti Kör (OLBK) elnöke volt. A rendszerváltás után egyházjogot tanított az Evangélikus Teológiai Akadémián (ma: Evangélikus Hittudományi Egyetem – EHE), valamint részt vett a zsinat munkájában. Ő kezdeményezte a meghurcolt Ordass Lajos és más egyházi emberek rehabilitálását. Egyházjog – a lelki egyház szolgálatában címmel ez év tavaszán jelentek meg válogatott egyházjogi tanulmányai Révész Béla egyetemi docens szerkesztésében. A könyvet az EHE-n 2019. április 2-án Trócsányi László igazságügyi miniszter, Csák Csilla, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja, valamint Fabiny Tamás elnök-püspök mutatta be.

Az alábbiakban Fabiny Tamás köszöntőjét közöljük a könyvből.

boleratzky1.jpg

„Beszéld el fiaidnak…” 

„Beszéld majd el a fiaidnak és unokáidnak, amit Egyiptommal cselekedtem, és jeleimet is…” (2Móz 10,2) Az Ószövetségben Mózesnak adja ezt az utasítást az Úr. Vele mint kiválasztott vezetővel véghez tudja vinni az Egyiptomban szolgasorban tartott zsidó nép megszabadítását. Mózes Istennek ezen utasítása nyomán ezeknek a csodáknak immár nemcsak részese, hanem krónikása is lesz. El kell beszélnie fiainak és unokáinak, miként indulhattak végre útnak a nagy nyomorúságból az ígéret földje felé. Tudósítania kell az égő csipkebokorról, a tíz csapásról, a Vörös-tengeren való átkelésről, a felhő- és tűzoszlopról.

„Beszéld el fiaidnak és unokáidnak…” Az immár 100. születésnapjához közeledő Boleratzky Lóránd professzor úr is valami ilyen feladatot kapott az Úrtól. Hosszú és munkával telt életét ő is olyan korban élte, amikor modern kori fáraók tartottak fogságban embertömegeket, amikor bizony megint csak át kellett kelni egy vörös tengeren. Fiainak és unokáinak mégsem csak a csapásokat és a megpróbáltatásokat mondhatja el, hanem az átélt csodákat és áldásokat is.

„Beszéld el fiaidnak és unokáidnak…” Boleratzky Lóránd életművének nyolc évtizedes gazdag terméséből válogat ez az impozáns kötet. Benne a szerző nemcsak egyháztörténeti és egyházjogi tudását osztja meg az olvasóval, hanem személyes élményeit, köztük mesterekkel és kortársakkal való találkozásainak emlékeit is.

Tovább

Isten terve vs. az én tervem

Becsapós kép. Akár még azt is hihetnénk, hogy a készítője kifigurázza Istent. Bár az alkotóját nem ismerem, a képet azonban igen. Minden apró vonalkája és alig sejthető kis árnyéka belém ivódott. Éppen ezért tudom azt, hogy Isten szeretetéről szól. Még akkor is, ha első látásra nem így tűnik.

Szerző: Pethő Jucus

isten_terve.jpg

Emberünk ül a biciklin. Kiegyensúlyozottnak tűnik. Semmi rohanás vagy stressz nem látszik rajta. Könnyedén felpattant a kerékpárra, és a kitűzött célzászló felé tart. Az emelkedő nem nagy. Talán még dezodorreklámot is forgathatnánk vele közben, mert meg sem kell izzadnia a kockás zászlóig. Aztán a fejezet lezárva. Ott húzódik ugyanis a kép jobb szélén a keret fekete vonala. Nincs extrém meglepetés az emberi tervben.

Az isteni tervben azonban van bőven. Ami viszont nincs: az a célt jelző, kockás zászló. No meg a kép végét sem zárja le a megnyugtató, fekete vonal. Úgy tűnik, Isten olyan, mintha az egykori Skála Kópé tőle tanult volna: nála mindig történik valami. Ráadásul – a kép tanúsága szerint – olyan akadálypályát épít, hogy az extrém kalandparkok építőinek is tőle kellene tanulniuk. Hegyek és völgyek. Őrületes emelkedők és lejtők. Majdnem ember nagyságú kövek. Mélységes mély tó, kötélpálya és falmászás. Amikor pedig sokadjára is újabb sziklák megmászása és veszélyes lejtmenet jön, még fekete fellegek, szakadó eső és meredek lépcső is felbukkannak. Közben pedig folyamatosan csak a résztávokat jelző, kis zászló lehet csak a legnagyobb eredmény.

Elsőre ezek tűnhetnek fel, miközben a képet szemléljük. De nézzük máshogyan! Elemezzük végig, mint egy rajzban elmondott verset!

Tovább

Rejtegetett szégyen

Jól láthatja utaimat Isten, és számontarthatja minden lépésemet. (Jób 31,4)

Szerző: Kendeh K. Péter

volkan-olmez-523-unsplash.jpg

"Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. (Zsid 4,13)"

Tovább

„Hangok nyelvén kapcsolódni az örökkévalósághoz”

Jótékonysági koncert lesz május 19-én, vasárnap este 6 órakor a Deák téri evangélikus templomban. Az orgonaest bevételével a Budakeszi Evangélikus Egyházközség templomépítését támogatják a jelenlévők. Egy különleges hangszerről és egy régi időket idéző istentiszteleti hangversenyről is beszélgettem Fassang László orgonaművésszel, a vasárnapi koncert előadójával.

Szerző: Stifner-Kőháti Dorottya

Kép: Csibi Szilvia

60693021_2172418189538107_2673022155645517824_n.jpg

Fassang Lászlót a Deák téri evangélikus templomban látogattam meg. Az oltártér mellett álló hangszeren, a torvaji műemlék orgonán gyakorolt éppen a vasárnap esti koncertre. 

Michelangelo Rossi, egy 17. századi itáliai zeneszerző egyik toccatáját gyakorolom. A vasárnapi koncertre két kategóriába válogattam az elhangzó műveket. Felcsendülnek majd megkomponált darabok a 17. századtól a 20. századig, másrészt az improvizációk területéről is kerül be zeneszám a műsorba. Ezek rögtönzött művek olyan témákra – dallamokra vagy bibliai témájú idézetekre –, amelyek kapcsolódnak a koncert tematikájához. Fabiny Tamás püspök úr igehirdetésére is felelni fognak az improvizációk.

Ez a kis hangszer eredetileg úgynevezett szószékorgonának készült, s közvetlenül a szószék mellett helyezkedett el a torvaji templomban. Ez azt jelentette, hogy a lelkész saját maga játszott rajta prédikáció előtt vagy után. Ez számomra kicsit szimbolikusan azt is jelenti, hogy a zene – a hangok nyelvén – ugyanolyan prédikációvá, igehirdetéssé válhat. Erre teszünk most egy izgalmas kísérletet Fabiny Tamással, aki felolvas egy idézetet a Bibliából, néhány gondolatot fűz hozzá, én pedig kommentálom a zene nyelvén.

Hogy fogadta a felkérést a jótékonysági koncertre?

Az ötlet és a felkérés először nagynénémtől, Fassang Mártától érkezett, aki a budakeszi gyülekezet tagja. Ő egyengette ennek a koncertnek az útját. Természetesen rögtön igent mondtam. Nagyon örülök, hogy itt, a Deák téren kerülhet sor erre az alkalomra! Öröm, hogy ezen a szép kis torvaji orgonán játszhatom a koncert egyik részét, hiszen csodálatos a hangzása, betölti a teret, olyannyira, hogy még a legutolsó sorokban is  lehet hallani a hangszer érthető és kifejező hangját. Az orgona személyes hangvétele, intimitása jelenik meg benne. A koncert másik részét pedig a fenti, nagy orgonán fogom játszani, hiszen a torvaji hangszer – adottságait tekintve – nem minden mű előadására alkalmas. 

Tovább

Szükségünk van az igazi férfiakra

Míg az összes magazin és véleményvezér a női kiteljesedésre koncentrált, elfeledkeztünk a férfiakról. Magukra hagytuk őket a problémáikban, a leterheltségben, a különféle függőségek kísértéseiben és az apahiányban, melyben egyre többen szenvednek, és amely alapjaiban szedi szét társadalmunkat. Szükségünk van a maszkulinitás erejére, arra az erőre, mely nem agresszív, hanem alkotó, cselekvő energia, és egyre inkább hiányzik a családokból és a társadalomból.

Szerző: Harmati Dóra

 

karl-fredrickson-34579-unsplash.jpg 

Egy véleményen

Egyre több szakértő kongatja a vészharangokat. A börtönkísérletről ismert Philip Zimbardo és munkatársa, Nikita D. Coulombe Nincs kapcsolat – Hová lettek a férfiak? című könyvükben foglalják össze kutatásaik eredményeit, melyek messze vannak a biztatótól. Hazai viszonylatban különböző tudományterületek képviselői szólalnak fel, pszichológusoktól kezdve morálteológusokon át férfimozgalmat alapító közgazdászokig. Ha meghallgatjuk a különféle területekről érkező szakértők előadásait, hatalmas egységet tapasztalhatunk a felsorolt problémák és a megoldások tekintetében.

Vegyük sorra a tüneteket.

Először is beszélnünk kell a feminizmusról, mely alapjaiban változtatta meg társadalmunkat. A feminizmus kezdeti törekvései egy keresztény ember számára nem hatnak újdonságként: minden ember egyenlő. A nő és a férfi egységre lettek teremtve, különböző, mégis egymást tökéletesen kiegészítő feleknek, aminek a bűnbeesés vetett véget: „Az asszonynak ezt mondta: Igen megnövelem terhességed fájdalmát, fájdalommal szülöd gyermeked. Vágyakozni fogsz férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad.” (1Móz 3,16) A férfi nő feletti uralma a bűnbeesés következménye.

Ezt az uralmat és elnyomást a haladó nemzetek kezelni kezdték, miközben a férfiakat érő problémákra és kihívásokra (pl. pornográfia, városiasodás, munkahelyi leterheltség, az iskolarendszer hiányosságai) nem érkezett (és a mai napig nem érkezik) válasz.

Tovább

Hogyan adakozzunk?

Azt szokták mondani, hogy utoljára a pénztárcánk tér meg. Kemény mondat, de ha magunkba nézünk, nem mindig jön szívből az a pénzbeli segítség. Egyáltalán, miért és kinek jó, ha adakozom? – kérdezhetjük. Mit mond erről a Biblia? A választ Pál apostoltól tudjuk meg.

Szerző: Neil Potts

jordan-rowland-716475-unsplash.jpg

„Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Makedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem vállalt velem közösséget, csak ti egyedül, mert egyszer-másszor Thesszalonikába is küldtetek szükségleteimre. Nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Átvettem mindent, és bővelkedem. Megvan mindenem, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött jó illatú, kedves, Istennek tetsző áldozatként. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön-örökké. Ámen.
Köszöntsetek minden szentet Krisztus Jézusban! Köszöntenek titeket a velem levő testvérek. Köszöntenek titeket a szentek mind, főként pedig a császár udvarából valók. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel!” (Fil 4,14–23)

Pál apostol azzal zárja levelét, hogy köszönetet mond a filippieknek. Ők voltak egyedül, akik anyagilag támogatták missziós útján. Nemcsak megköszöni ezt, hanem azt is részletezi, hogy milyen jót tettek azzal, hogy segítették őt. Azzal, hogy Pálnak adtak, olyan helyekre is eljutott a jó hír, ahová ők személyesen nem juthattak el. Pált segítették, ezek az ajándékok gyümölcsöt teremtek, ami tetszett Istennek. Nem holmi törvény betartása miatti kényszerből adtak, hanem igazán, szívből.

Tovább

Kődobálás? Egy bibliai szólás eredeti jelentése

Évekkel ezelőtt egyházunkban kellemetlen hírek szivárogtak ki valakinek a múltjáról. Érdekes módon egy hozzászóló megpróbálta mentegetni a múltjának erről a részletéről hallgató embert az interneten. Ezt a sommás gondolatot olvashattuk a nevét is vállaló „védő” írásában: „Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ.” (Jn 8,7) – Ha valaki most azt várja, hogy bármit is feltárok az ügyről és a személyekről, csalódni fog. Más irányt választottam. Furcsa érzésem volt ugyanis a kijelentés miatt. Úgy éreztem, valami nincs rendben az idézéssel. Keresni kezdtem a jézusi szó igazi értelmét. Azóta évek teltek el. Az említett esemény ezalatt elmerült a múlt iszapjában.

Szerző: Göllner Pál

rock-in-hand.jpg

Milyen céllal emlegetik Jézusnak ezeket a szavait a közbeszédben? Azzal, hogy hallgasson el az ítélkező, aki vélt vagy valódi bűnt említ. Ha ugyanis van egy csepp önkritikája, tudnia kell, hogy ő sem bűntelen. Tehát nincs jogalapja a vádaskodásra, így a megsemmisítő kövek eldobására sem. Ez a meghökkentő mondat – mint valami méreg – bénítsa meg a vádaskodót. Érezzük azt is, hogy a megtámadottnak és védőjének valahol az az érdeke, hogy leállítsa a vádaskodót. A jézusi mondat egyébként nem állít olyat, hogy a megtámadott személy bűntelen volna. Aki kölcsönveszi Jézus szavait, az ezzel a mondattal nem állíthatja azt, hogy védence bűntelen. Hallgatólagosan még az is benne van, hogy akár bűnös is lehet, de te ne avatkozz bele. Beléd fojtom a szót.

Mi a probléma? Ha szó szerint vesszük Jézus mondatát, akkor nincs olyan emberfia, aki követ emelhetne, mert nincs bűntelen ember (bár magamat sokszor annak gondolom). Talán ügyetlenül fogalmazott Jézus? Vagy megsértette a mózesi rendelést? Hiszen létezett a megkövezés „intézménye”, megfelelően szabályozott tanúskodási feltételekkel. Ha így lett volna, a törvény képmutató őrei rögtön lecsaptak volna a Mesterre. Ehelyett elsomfordáltak. De miért?

Az asszony pedig ott maradt hiteles vádlók nélkül. Ha nincs vádló, akkor vád sincsen. Jézusnak így nem volt mire válaszolnia.

Tovább

Mit mond Isten a szexről?

Nézzünk szembe a ténnyel: szexszel átitatott kultúrában élünk. A filmeket, zenéket, regényeket, a politikát és a reklámokat is a szex uralja. Kultúránkban a szexről formált, ünnepelt nézet lényegében ez: ha jólesik, csináld!

Szerző: Sean McDowell

priscilla-du-preez-306214-unsplash.jpg

A szexuális forradalom során Hugh Hefner, a mozgalom egyik késői követője és mások által propagált ideák szerint bármi, ami meggátol valakit abban, hogy megtapasztalja az általa kívánt bármilyen, konszenzuális szexet, ártalmas és elnyomó.

De valóban igaz ez? A korszerű, Bizonyíték, mely döntést követel (Evidence that Demands a Verdict) című könyvben apám és én [Josh McDowell és Sean McDowell, a nagy sikerű, Több mint ács című könyv szerzői – a szerk.] megneveztük a kereszténységet alátámasztó bizonyítékokat. De előbb fontosnak éreztük eloszlatni a ködöt, megválaszolva a népszerű vádakat, köztük a fentit is. Szóval a bibliai tanítás a szexről utálatos és elnyomó?

Négy dolog, amiért Isten megteremtette a szexet

Míg a keresztények bizonyosan elbuknak időnként abban, hogy a szexet biblikus nézőpont szerint tanítsák és modellálják, tévedés azt feltételezni, hogy Isten utálja a szexet.

Igazából pont az ellenkezője igaz: Isten alkotta meg a szexet, és azt mondta róla, hogy az jó! Péld 5,18–19 erre szólít: „…örülj ifjúkorodban elvett feleségednek… szerelmétől mindig mámoros leszel.” Az Énekek éneke pedig ír a szexuális intimitás erejéről és szépségéről. A szex – ahogyan Isten alkotta – csodálatos dolog.

Négy okból alkotta.

Tovább

Jézus missziói parancsa

"Jézus erre ismét ezt mondta nekik: Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket." (Jn 20,21) Nemrégiben e "nagy missziói parancsnak" is nevezett ige magyarázata olvasása közben két levelet találtam az interneten, melyek - úgy gondolom - nekünk is szólnak. Az egyik levelet Jézus Krisztus írja a keresztényekhez, a másik pedig a keresztények válasza Jézus Krisztusnak.

Szerző: Balicza Iván

jacek-dylag-545264-unsplash.jpg

Jézus levele így hangzik:

Kedves keresztények!

Egy szép küldetést szeretnék rátok bízni. Nevezhetitek ezt nagy missziói parancsnak is. Menjetek el mindenkihez, mindenhová, ahová csak tehetitek, és hívjátok őket hozzám, hogy legyenek az én tanítványaim. Tanítsátok meg őket arra, amit én parancsoltam nektek. Aztán kereszteljétek meg őket, és el ne felejtsétek, hogy én mindig ott vagyok veletek, egészen a világ végéig. Tulajdonképpen nem nektek kell elvégeznetek ezt a munkát, én végzem, csak titeket is szeretnélek bevonni, szeretném, ha munkatársaim lennétek.

Teljes szeretetemmel:

Jézus Krisztus

És a tanítványok örömmel elmentek szerte a világba. Az egyik bejárta Izrael egész területét, a másik elment Indiába, a harmadik Észak-Afrika, Egyiptom, Marokkó, Szudán vidékét választotta, egy különösen buzgó, új tanítvány pedig Kis-Ázsiában rótta az utakat, átjutott Európába, Görögországba, hirdette az evangéliumot gyalog, lovon, hajóval, és végül eljutott a világ fővárosába, Rómába is. 

Tovább

A kereszténység a világ legüldözöttebb vallása

A kereszténység hosszú évek óta vezeti a legüldözöttebb vallások ranglistáját, egy-egy év akár milliós eltéréseket is jelenthet, melynek a nacionalista törekvésektől kezdve az állami szintű üldöztetésig számos oka van. A keresztény nőket több országban duplán érik atrocitások nemük és hitük miatt is – derül ki az az Open Doors civil szervezet jelentéséből.

Szerző: Harmati Dóra

wwl2019_map_ct.jpg

Az Open Doors jelentése alapján az üldözésnek számos formája van.

Keresztényüldözésnek nevezhető az, ha valakit megfosztanak vagyonától, bebörtönöznek, kínzásnak vetnek alá, megerőszakolnak vagy megölnek.

A számok sokkoló gyorsasággal növekszenek, egy év alatt milliós nagyságrendű eltérések figyelhetők meg. Míg 2018-ban az üldözöttek számát 215 millió főre becsülték, 2019-ben már 245 millió emberre terjedt ki a keresztényüldözés.

Havonta átlagosan 345 keresztényt ölnek meg vallási okokból, 105 templomot vagy keresztényekhez köthető épületet támadnak vagy semmisítenek meg, és 219 keresztényt tartóztatnak le, ítélnek el vagy börtönöznek be tárgyalás nélkül. Az Open Doors egy infografikán is szemléltette az adatokat:

 keresztenyuldozes_2019.jpg

 Infografika: OpenDoorsUSA/Vasárnap.hu

Az Open Doors azt is vizsgálta, hogy mely országok a legveszélyesebbek a keresztények számára. A lista élétn Észak-Korea áll, ahol a kommunista diktatúra minden keresztény hívőre veszélyes elemként tekint. A jelentés szerint akiről kiderül, hogy keresztény hívő, azt vagy elhurcolják munkatáborokba, vagy a helyszínen megölik egész családjával együtt. Észak-Korea után a keresztények Afganisztánban, Szomáliában, Líbiában, Pakisztánban, Szudánban, Jemenben és Iránban vannak a legnagyobb veszélyben. Az itt élő keresztények közül a muszlim családban felnőtt személyek helyzete a legrosszabb. A tíz legveszélyesebb ország között van még a félig muszlim, félig keresztény Eritrea, illetve a hinduk által dominált India is. Az országban zajló folyamatokat jelzi, hogy India első alkalommal került be a keresztények számára legveszélyesebb országok tízes rangsorába, ahol a hindu nacionalista törekvéseknek köszönhetően minden más vallás – beleértve a kereszténységet is – üldöztetést szenved.

Bár Észak-Koreában kifejezetten az állam tehető felelőssé az üldöztetésekért, Indiában az állami felelősség abban nyilvánul meg, hogy nem képesek megfelelően szankcionálni a keresztények elleni támadásokat. Ebből az látszik, hogy egy állam nemcsak aktivitásával, hanem passzivitásával is hozzájárulhat a keresztényüldözés erősödéséhez.

A sokkoló adatok mellett olyan tendenciák is kirajzolódnak, mint a keresztény nők elleni erőszak növekedése. Hitük és nemük miatt ez a csoport van a legnagyobb veszélynek kitéve. Konkrét számokról nehéz beszélni, mivel nem a nagy nyilvánosság előtt zajlanak a gyakran erőszakos esetek, ugyanakkor e téren olyan kultúrkörökről van szó, melyekben a nők másodlagos szerepe széles körben elfogadott, ami legitimálja az őket érő támadásokat. Gyakran sajnos az is előfordul, hogy a kisebbségben élő keresztény közösségek megsemmisítését éppen a nőkön keresztül próbálják megvalósítani.

Az Open Doors jelentése megerősítheti a gyanút, miszerint az iszlám radikalizmus erősödhet a közeljövőben a szubszaharai országokban is. Bár a Közel-Keleten területi szempontból nemrégiben sikeresnek bizonyult a legradikálisabb iszlám szervezetnek, az ISIS-nek a megfékezése, a szervezet harcosainak egy része Fekete-Afrika országaiba menekült. Az itt található radikális szervezetekre – például a nigériai Boko Haramra is – egyre nagyobb befolyást gyakorol az ISIS ideológiája.

Az Open Doors számos lehetőséget ajánl, mellyel hatékonyan segíthetjük az üldözötteket. Éljünk a rendelkezésünkre álló eszközökkel, lépjünk fel a gyűlölet és az üldözés ellen!

Forrás: Open Doors/S4C.news