Evangélikus Közéleti Blog

KötőSzó

Nem pap leszek, hanem lelkész?

2018. október 05. - KötőSzó

„Nem pap leszek, hanem lelkész” – hallhatjuk nagyon sok teológushallgatótól, amikor megkérdezik, hogy mégis mihez kezd majd a teológusdiplomájával. Az ember identitását meghatározza a szerep, melyet betölteni készül. Egyházunkban a ma elterjedt felfogás szerint a lelkész nem szeretné önmagát piedesztálra emelni, ami helyes és üdvözlendő, meglátásom szerint ugyanakkor sokszor átesünk a ló túloldalára. Ha azt mondjuk, hogy „csak” lelkésznek készülünk, akkor egyrészt elhatárolódunk a római katolikusoktól, ami abból a – tapasztalatom szerint – negatív identitásból alakult ki, mellyel a hívő nem valami mellett, sokkal inkább valamivel szemben fogalmazza meg önmagát. Másrészt a lelkészi szolgálat tartalmi kiüresedését is magával hozza: lehántjuk róla azt a funkciót, mellyel a lelkész a csoda, a szentség és az igehirdetés őrállója.

Szerző: Tiborcz Dániel
josh-applegate-718198-unsplash.jpg

Pénteken jelent meg Nagy Szabolcs posztja a Kötőszó-beszélgetések Facebook-csoportban, ahol az egyházi-papi pedofíliáról volt szó. A bejegyzésben ezt olvashatjuk: „sok gondolat motoszkál most bennem. Leginkább az, hogy ez (lelkészek rosszaságainak kiemelése, jóságainak elfelejtése) valamennyire azért van így, mert az egész egyházi kultúra arra épül, hogy a klérust piedesztálra emeljük. Bárcsak azt mondhatnám, hogy ez nálunk, evangélikusoknál nincs így, és hogy ténylegesen tudunk az egyetemes papság teológiai elve mellett haladni az úton, de legyünk őszinték: nem megy. A mi egyházunk is erre a hierarchikus berendezkedésre épít – szervezetileg és szemléletileg.Egyetértek azzal, hogy a pedofília, egyházi sikkasztás stb. tragédia, bűn és szégyenfolt. De most nem ehhez szeretnék hozzászólni, hanem a felvetés azon részéhez, amelyik a lelkészség–hierarchia–püspökség témaköréhez kapcsolódik.

Azt gondolom, hogy jogosan veti fel Nagy Szabolcs a hierarchia és a „klérus piedesztálra emelésének” kérdését, mert olyan kérdéskörről van szó, amely sok szempontból vitatott és tisztázatlan. Olyan problémát vet fel, amely az istentiszteleti szolgálatot és a lelkészséget is érinti.

Evangélikus egyházunkban nem szeretjük, ha papnak szólítják a lelkészt. Viszont nem tesszük mellé, hogy mit gondolunk a lelkészlétről, így tisztázatlan maradhat az evangélikus lelkész teológiai funkciója, szerepe az egyházi hierarchiában, illetve talán az egyházi hierarchiáé is. Pedig ennek tisztázása nagyon fontos, mert sok félreértés övezi. 

A püspök funkciója: védelem a tévtanításokkal szemben

A papság és püspökség a kereszténység része. Jézust sokan követték és sokan hallgatták. Nagy tanítványi körről számol be az Újszövetség, például a hegyi beszéd (Mt 5-től) vagy az ötezer ember megvendégelése (Jn 6) történetében. Mégis volt egy szűk kör Jézus körül, akiket kegyelme szerint különleges feladattal bízott meg. Működése elején kiválasztott tizenkét férfit, az apostolokat, akikkel együtt járta Palesztinát, és olyan funkciót adott nekik, amellyel később közösségi feladatot láttak el: például bűnöket bocsátottak meg (Jn 20,22–23), és megtörték a kenyeret (Lk 22,19) – ezek olyan egyházi szertartások (gyónás, úrvacsora), amelyet ma is kizárólag felszentelt lelkészek végeznek egyházunkban.

A hierarchia is az egyház része, amely persze nem olyan, mint amilyet a világból ismerünk, vagyis nem hatalmaskodásról van benne szó.

Erről beszél Jézus Lk 22,24–30-ban: a szolgálat hatalmáról. Olyan feladatkörről, amely természetes módon alakul ki minden vallásban, így a kereszténységben is, ahogy arról olvashatunk a Filippi-levélben a gyülekezeti funkciók, a püspök és a diakónus említésekor (Fil 1,1). A Timóteushoz írt első levél 3. fejezetében pedig már a presbiter is szerepel, így  válik háromosztatúvá a papság rendje. Később Antiochiai Ignác egyházatya ír a püspöki tisztség fontosságáról, amely az egyház számára egyfajta védőhálóként is funkcionál a téves tanítás ellen. „Meneküljetek a szakadásoktól, mint minden rossz eredetétől. Kövessétek mindannyian a püspököt, ahogyan Jézus Krisztus az Atyát, a presbitériumot pedig úgy, mint az apostolokat…” A Barmeni hitvallás így fogalmaz a hierarchiáról: „Az egyházban a különböző tisztségek nem egynek a többi fölötti hatalmát alapozzák meg, hanem az egész gyülekezetre bízott és annak parancsolt szolgálat gyakorlói.” Ennek a szolgálatnak a felügyeléséért pedig a püspök felel.

Mi a lelkész funkciója?

Jó volna eldönteni, voltaképpen mi is az evangélikus lelkész feladata, funkciója, szolgálatának lényege. Mi, evangélikusok a gyülekezet fő szolgálattevő emberét hívjuk lelkésznek. Pál első levele Timóteushoz említi a „preszbüterosz” intézményét is. Ez a német nyelvben Priesterként jelenik meg, az angolban priest formában, mely magyarul papnak fordítható. Ők az apostolok utódai, akik az apostolok szolgálatát (igehirdetés, szentségek kiszolgáltatása) végzik, és történelmi folytonosságban állnak velük. Ezt nevezte el a későbbi egyház „apostoli folytonosság”-nak (successio apostolica), amelybe maga Luther is be akarta állíttatni a papjait: szerette volna elérni, hogy egy, az ebben a folytonosságban álló püspök ordinálja őket – de ezt megtagadták tőlük.

A pap tehát olyan személy, aki azzal a különleges funkcióval rendelkezik, hogy a gyülekezetben a tanítás tisztaságáért felel, valamint oltári szolgálatot végez, vagyis az úrvacsorai liturgiát vezeti. Az Ágostai hitvallás is következetesen papnak hívja a lutheri reformáció szolgálattevőit. A XXIII. fejezet így kezdődik: „Mivel a mi papjaink…”  Luther és a reformáció tehát nem számolta fel a papi funkciót, hanem átértelmezte.

Nem teljesen azonos a római katolikus áldozópap szerepével, aki újra és újra megjeleníti Krisztus áldozatát, az a funkciója viszont megmaradt, hogy a gyülekezet számára az evangélikus lelkész is az értünk meghalt és feltámadt Krisztus testét és vérét szolgálja ki a kenyérben és a borban, és a szereztetési igéket mondja. Ilyen módon az evangélikus lelkész is pap, mert oltári szolgálatot végez, és a szentség „sáfára”. Más kérdés, hogy egyházunkban a történelem úgy hozta, hogy ezt a funkcióját a legtöbb gyülekezetben előbb csak évente kétszer, manapság havonta egyszer látja el. Mindazonáltal rossz szemmel nézzük, ha az evangélikus lelkészre a pap szót használják, mert ebben is el szeretnénk különülni a római katolikus egyháztól, mondván ez ilyen formában „túl katolikus.”

Egyetemes papság

Rosszul értelmezzük az egyetemes papság kérdését, ha azt értjük alatta, hogy a „laikus”, fel nem szentelt szolgálattevő ugyanazt a funkciót láthatja el, melyet egy felszentelt lelkész (feloldozás, úrvacsora).

Az egyetemes papság arról szól, hogy a hívő ember Jézus Krisztuson keresztül Istennel közvetlen kapcsolatban állhat, tehát oly módon nincs szükség közvetítőre, ahogy azt az Ószövetség áldozatcentrikus világában látjuk.

Ugyanúgy a hívő ember egyúttal rendelkezik azzal az egyetemes keresztény funkcióval is, hogy a hitéről tanúságot tehet, sőt tanúságot kell, hogy tegyen a világ, a társadalom előtt, vagyis a szó eredeti értelmében „mártír” (görögül martüria: 'tanúságtétel'). Az egyetemes papság különben nemcsak nálunk, evangélikusoknál jelenik meg, hanem a római egyházban is „általános papság” néven. Ugyanakkor üdvözlendő lenne, ha minél több gyülekezeti tag élne az egyetemes papságával, és a liturgiában szolgálatot vállalna a lelkész mellett. Sőt kifejezetten interaktívvá tenné az istentiszteletet ebben az amúgy demokratikus közösségben, mert sok helyen az istentisztelet „egyszolgálattevős” alkalom.

Azt gondolom tehát, hogy helyes és jó, ha papnak tartjuk az evangélikus lelkészt, mert ezt a szolgálatot Krisztus alapította, és a lelkész az apostolok örökségét ápolja. Az elején szót ejtettem az identitásról: mint írtam – sok egyéb fontos kérdés mellett – ezt is tisztáznunk kell magunkban. Helyesebb, ha az evangélikus hívő identitásának alapja az, amiben hisz, és önmagát valami mellett határozza meg, semmint valami ellenében. Eszerint az evangélikus lelkész is inkább abból épül, ha nem elhatárolódik más felekezet szolgálattevőjétől, hanem annak tudatában szolgál, hogy apostoli feladatot lát el. És ha így teszünk, a lelkész önképe is sokkal pozitívabb lehet.

A szerző az Evangélikus Hittudományi Egyetem negyedéves teológus-lelkész szakos hallgatója.

Felhasznált irodalom:

Fekete Károly: A barmeni teológiai nyilatkozat. Kálvin Kiadó, Budapest, 2009.

Tony Lane: A keresztyén gondolkodás rövid története. Harmat Kiadó – Kálvin Kiadó, Budapest, 2001.

Reuss András: A Magyarországi Evangélikus Egyház hitvallási iratai 2. – Ágostai hitvallás. Luther Kiadó, Budapest, 2008.

Lexikon.katolikus.hu

 

A bejegyzés trackback címe:

https://kotoszo.blog.hu/api/trackback/id/tr3514272641

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

tuszki 2018.10.05. 21:25:30

egy valami még kimaradt: ha azt mondom - "pap", akkor férfit ért alatta a köznyelv. és mi van a protestáns teológiahallgatókkal, akik nők? (pl. én) ők mik lesznek? papnők? lelkésznők? lelkészek? lelkipásztorok? szolgálattevők? kinek mi a jobb, a semlegesebb, vagy a +nő változat? részemről egyikkel sem vagyok kibékülve, de a lelkész a legjobb - nekem.

Jakab.gipsz 2018.10.06. 13:15:14

@agarik:

Te kis ateista barom, te még hülyének is hülye vagy, egyet tehetsz: nem gyűlölködsz és elkussolsz.

Elmagyarázom miért, jobb ha hallgatsz.

Azért mert az összes ateista jakobinus, és marxista nem volt Teréz anya, hanem mind egytől egyig, kéjjel gyilkolt, millió számra, ártatlanokat.

alex4 2018.10.06. 13:47:53

Vajon, mit írhatott az „agarik" fedőnevű hozzászóló, hogy ki kellett cenzúrázni a kommentek közül - csak nem a józan észre, vmilyen tényre, esetleg vmi logikus dologra hivatkozott?!?
.
Tapasztalataim szerint az ilyesmi szokott sértődött reakciót (sokszor tabuért kiáltást) kiváltani vallásosékból...

tamask 2018.10.06. 14:12:21

A pap szó a magyar nyelvben rossz hangzású, mert a katolikus egyház visszaéléseit juttatja sokak eszébe. A régmúlt és a modern kor sérelmeit is feltépi.
A feudális társadalomban a katolikus papok kiváltságos réteget képeztek, uralkodtak az emberek felett és befolyásukkal támogatták a feudális elnyomást.
A lelkész szóhoz a magyar nyelvben nem kapcsolódik hasonló negatív kép.

Az angol nyelvben az amerikai teleevangelisták és a faji feszültségeket szító fekete tiszteletesek miatt van a lelkész szó egyes angol megfelelőinek negatív töltése.

Engem ateistaként a pap szó rettegéssel tölt el. Egy reverendában billegő, rossz szájszagú, feminin vonásokkal rendelkező legalább középkorú, de inkább idősebb embert jelent, aki a ministránsokat abúzálja, kötelező hittanon politizál és a szülőket zaklatja templomba járásért és hogy jó helyre szavazzanak.

A lelkész szó hallatán egy nagycsaládos emberre gondolok, akinek ugyanazok a gondjai, mint a többi embernek, de családi hagyomány miatt teológiára ment. Sok hasznos skillje nincs, amolyan pszichológus, közösségszervező, aki egy könyvből dolgozik egész életében.

Soha ne tegyel haver a fekete lora 2018.10.06. 14:23:27

@tamask: nem letezik olyan hogy feudalis elnyomas...illetve ennyi erovel ma is az van

a kommunista tortenelemoktatas talalta ki ezt a marhasagot, hisz a feudalizmus egy stabil kapitalista allamberendezkedes volt amiert a kommerek gyuloltek

az egyhaz termeszetesen osszejatszott a vilagi hatalommal, vagy maskor eppen rivalizalt vele, mikor hogyan, de a papsag volt abban az idoben a media is, meg a tudomany is meg az oktatas is szoval nagy hatalma volt

a mult szazad vegen meg siman papoztak a ref. lelkeszeket is a hivek olyan falukban ahol gyerekkent nyaraltam, szoval helyben-idoben ez is eltero, nem gondolnam hogy tul nagy jelentosege van

várom a levelet 2018.10.06. 14:26:06

@Jakab.gipsz: mert a keresztény egyház papjai nem. mind szent ember volt,a hívőkről nem beszélve,akik a másképp gondolkodókat legszívesebben megölték volna,mint ahogy sok esetben meg is tették. esetleg a vagyonáért,vagy más okból kifolyólag.miért is volt pl.a boszorkányégetés?

HBKF 2018.10.06. 16:45:11

Egyik kutya másik eb! A csuhás az csuhás!

agarik 2018.10.06. 18:40:09

@Jakab.gipsz: Teréz Anya egy diktátorokkal parolázó szélhámos pénzelsikkasztó nyanya volt, aki csak kárt okozott a világban.
Valamit pedig összekeversz, mert a vallásosak gyilkolnak folyamatosan, mégpedig a vallás nevében. Lásd Adolf Hitler Harmadik náci-keresztény Birodalma. Vagy az egész középkor.

@alex4: Leírtam, hogy minden pap, mindegy minek nevezi a szektája, sima szélhámos. Pénzt csal ki a semmire emberektől. Azaz megsérti a törvényeket. A helyükben annak is örülnék hogy nem csukták még le az összeset. Különösen a katolikusokat, mert az egy pedofilhálózat.

alex4 2018.10.06. 18:59:16

@agarik:
Akkor nagyjából eltaláltam... :))

Jakab.gipsz 2018.10.06. 22:31:28

@agarik: +

@várom a levelet: Ha a történelmünket csak az agybajos marxisták tollából ismered, akkor eleve nem lehetsz objektív, érzelmektől mentes.

Ezért nem veszed észre azt, hogy egy új világrend megteremtése az Ő célkitűzésük volt.

Nem szívesen szidok senkit sem, még az ateista zsidó filozófusokat sem, pedig tengernyi bűnt követtek el az egész emberiség ellen, a miközben a saját mártírjaik vérével kufárkodnak, a mai napig is, sajnos. Következtetés képen itt és most.

Itt és most, egy materialista-idealista filozófiai és teológiai háború, lépett a döntő szakaszába.

Amelyből értelemszerűen csakis és kizárólag csak a katolicizmus kerülhet ki győztesen. És ez ellen nem tehet senki semmit, (kár a gőzért), mondom nektek, hol ott én a szó megszokott értelmében, nem vagyok hívő vallásos ember.

Persze ez a neo katolicizmus is mindenben más lesz mint amennyit eddig tudhattunk, a misztériumaink és a hitünk homályos próféciák szerint.

Azért mert a Jézus általi "Isteni kinyilatkoztatás" egyszerű mint egy faék, kristály tiszta, logika és humán antropológia, egy és több, ma még iszonyúan nehezen érthető matematikai tételekkel alátámasztva, csak a megértéséhez szükséges kontextus, az ami hiányzik, és ennyiben tudományos, a materialisták képzelgéseivel szemben.

Ami pedig a katolikusok pedofíliáit illeti, ez szégyen a családba, de ők legalább nem dicsekedtek el vele úgy ahogyan a neo marxista ateista Cohn-Bendit, a "vörös Rudi" a 68 -as párizsi diáklázítás vezér alakja, demokráciáról szabadságról, hablatyolva. A katolikusok a saját bűnöseiket, vezeklésre kényszerítik addig az ateisták felvonulásokon ünneplik önmagukat. És ez egy szignifikáns különbözőség.

maxval balcán bircaman · http://bircahang.org 2018.10.07. 08:20:16

@agarik:

De mi a valóság?

Az emberiség háborúi 99 %-ának nem vallási oka volt.

Kelly és a szexi dög 2018.10.07. 08:53:28

a szektákban lelkészek vannak, a katolikus egyházban papok

Ranó Matyi 2018.10.07. 10:07:02

@maxval balcán bircaman: Az emberiség háborúinak 99%-ában vallási oka volt. A pénz

Ranó Matyi 2018.10.07. 10:09:12

@Jakab.gipsz: szorgos népetek győzni fog.

tamask 2018.10.07. 11:20:45

@Kelly és a szexi dög: a keresztény egyházakban lelkészek vannak, a katolikus, pápahívő egyházban meg papok
A katolikus vallás úgy viszonyul a kereszténységhez, ahogy a mohamedán és a mormon vallás is. Valamilyen módon kapcsolódnak a kereszténységhez, de elnis tértek tőle sok tekintetben. A katolikusok, mohamedánok és mormonok is.

tamask 2018.10.07. 11:37:46

@Soha ne tegyel haver a fekete lora: "nem letezik olyan hogy feudalis elnyomas"

Feudális elnyomás igenis volt. Nem véletlenül keltek fel a parasztok szinte minden országban, ahol feudális elnyomás volt. Ahol nem volt, ott nem is voltak parasztháborúk, jobbágylázadások.
Az újkori forradalmak meg azért törtek ki, mert a polgárságnak nem feküdt a feudális elnyomás. Ahol a lakosság nagy részének születési alapon semmi joga nem volt, azt nehéz nem elnyomásnak tekinteni.

Ma is van kizsákmányolás, de más jellegű, mint a feudális elnyomás.

Európai téridő 2018.10.07. 12:30:42

@maxval balcán bircaman: katolikus névváltozatban: lélekhalász.

maxval balcán bircaman · http://bircahang.org 2018.10.07. 14:59:54

@Ranó Matyi:

Ennek jobban nézz utána, ugyanis adatod nem igaz.

agarik 2018.10.08. 07:50:57

@maxval balcán bircaman: Forrás a 99%-ra? Ah, nincs. Mert ad egy, hazugság, ad kettő érdektelen. Gyere vissza ha találtál: madártenevért, egyszarvút, meg egy Halhatatlan Zsidót az állítólagos Jézus hallgatóságából. És ne feledd a LAPOS Föld pereménél készített fotót sem.

Azt is látom, a tömeges, szervezett gyerekerőszakolásról sikerült "megfeledkezni"...

@Jakab.gipsz: Édesem, aki neomarxistaként cselekszik, az nem ateista. Mi jön legközelebb, a buddhistákat is simán ateistának sorolod? Esetleg a holokauszt tagadása annak jelentéktelen színben való feltűntetésével? Várj, azt a haverod már megtette...

A "nem reklámozásról" meg annyit, a pápa maga állt ki, és mondta hogy a pedofil papok rendben vannak. Szóval miről is beszélsz te?

maxval balcán bircaman · http://bircahang.org 2018.10.08. 09:07:39

@agarik:

Mondjuk nézd meg a legvéresebb háborúk listáját... en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_by_death_toll - alig találsz bennük vallásháborút.

maxval balcán bircaman · http://bircahang.org 2018.10.08. 09:08:21

@agarik:

"a LAPOS Föld pereménél készített fotót sem"

S ez minek?