Evangélikus Közéleti Blog

KötőSzó

A meleg keresztények itt vannak közöttünk és itt voltak mindig is

2016. július 11. - KötőSzó

Hetero keresztényként állnak ki a meleg testvéreik mellett, mert azt vallják: ők is Isten képmásai, Jézus nekik is megnyerte az örök életet és a megigazulás számukra is épp úgy adott, hisz az a hit kegyelmi ajándékán múlik egyedül, nem pedig a hiten és a szexuális orientáción, a hiten és a konzervatív értékrenden vagy a hiten és bármi máson. Céljuk, hogy a magyarországi gyülekezetben is elfogadott legyen az, hogy valaki melegként jár istentiszteletre.
kermel.jpg

– Miért jött létre a Keresztények a melegekért csoport? Miért tartjátok fontosnak, hogy hetero keresztényként kiálljatok a melegekért?

Papp András: –Én azért kezdtem el foglalkozni a melegség és kereszténység témájával, mert nagyon mellbe vágott az a reakció, amit egy meleg ismerősömtől tapasztaltam, amikor a hitemről beszélgettünk. Nagyon elszomorított, hogy szinte csak negatív benyomásai voltak a kereszténységgel kapcsolatban. A negatív élményei miatt rólam is furcsa dolgokat feltételezett. Később megismerkedtem a Mozaik (meleg keresztény) közösség tagjaival, akik közül többen megosztották velem a személyes történetüket, hogy milyen utat jártak be a hitük és a szexuális orientációjuk közötti feszültségek feldolgozása során. Ezek az élmények késztettek arra, hogy aktív tagja legyek egy olyan csoportnak, amely megpróbálja építeni a kapcsolatot az elszigetelődött közösségek között, törekedve a párbeszédre, a másikat elfogadva és annak személyes megtapasztalásait meg nem kérdőjelezve.

Azt remélem, hogy a csoportunk új színt tud hozni ebbe az elmérgesedett vitába azzal, hogy nem egyfajta teológiai álláspont védelmével foglalkozik, és az a körüli elméleti vitákkal, hanem arra bátorít mindenkit, hogy ismerjük meg egymást jobban, a személyeket a címkék mögött, próbáljuk meg átérezni a másik fél helyzetét, gondolkodjunk el a problémák összetettségén és keressük együtt, hogy Istennek mi az üzenete felénk.

Szabadkai Bálint: – Én is azt tapasztaltam a saját környezetemben, hogy a melegekkel szemben előítéletes, torz viszonyulást alakított ki nagyon sok keresztény testvérem. Ennek következtében előfordult, hogy ott hallottam a melegekről bántó megnyilatkozásokat, ahol a legkevésbé számítottam volna rá: keresztény közösségekben. Mivel tanultam társadalomtudományokat és foglalkoztam szociálpszichológiával is, nagyjából tisztában vagyok a bűnbakképzés mechanizmusával és az előítéletesség természetével. Értem, hogy a „buzizás” egyfajta feszültség-levezetési mód, de sajnos ez borzasztóan mérgező, mi több: bántalmazó légkört teremt, amely azokon az embereken csattan, akik ilyennek születtek.

A melegekkel kapcsolatban teljes ismerethiány van a keresztény körök túlnyomó többségében. Sok ismerősöm, akikkel egyébként hitbeli és világnézeti kérdésekben is egyetértünk, egyszerűen nem hajlandók elismerni olyan alapvető tényeket a melegekről, amelyekben jelenleg a tudósok, orvosok és pszichiáterek már évtizedek óta konszenzusra jutottak.

A tudósok jelenleg nem tudják, mitől lesz valaki homoszexuális beállítottságú, de abban egyet-értenek, hogy ez már a születés előtt eldől, az embrionális fejlődés egy korai szakaszában. A tudósok jelenleg a homoszexualitást az emberi szexualitás egyik ritka variánsának tekintik. Ez nem egy mentális betegség, amely bántalmazás miatt alakul ki valakiben. Mivel pedig nem betegség, másokat megfertőzni sem lehet ezzel, vagy elkapni másoktól. Bár egyes mentális betegségek eredményezhetnek homoszexuális viselkedést egy heteroszexuális embernél, az esetek 95%-ában nem erről van szó. Viszont egy melegre rákényszeríteni egy hetero párkapcsolatot csak azért, mert a közösség nem tudja elfogadni a meleg ember vele született irányultságát – ezt borzasztó dolognak látom.

Amikor hetero keresztényként kiállok a meleg testvéreim mellett, azt mondom: ők is Isten képmásai, Jézus nekik is megnyerte az örök életet és a megigazulás számukra is épp úgy adott, hisz az a hit kegyelmi ajándékán múlik egyedül, nem pedig a hiten és a szexuális orientáción, a hiten és a konzervatív értékrenden, vagy a hiten és bármi máson. A célunk, hogy a magyarországi gyülekezetben is elfogadott legyen az, hogy valaki melegként jár istentiszteletre – akár a párjával és a gyerekeivel együtt.

– A Pride minden évben megbotránkozást vált ki bizonyos körökben, ez idén is így történt – sok képen visszaköszönt például a magyarországi ateisták transzparense, az „Isten csak mese” felirattal. Azonban megjelent egy olyan kép is, amin Bálint kezet fog velük. Nem érzitek túlzásnak az ő kijelentésüket? Milyen volt együtt felvonulni velük?

Sz. B.: – Amikor megláttam az ateisták transzparensét, rögtön odamentem hozzájuk egy kézszorításra és az első gondolatomnak hangot is adtam: „Ha itt vagytok ti is, meg mi is, akkor itt valószínűleg épp valami nagyon jó dolog történik!” Mindennél fontosabbnak találom, hogy ugyanazért az ügyért vonult fel az ő csoportjuk is és a mienk is: hogy az LMBTQ-embereket hazánkban elismerjük és elfogadjuk a magyar társadalom teljes értékű tagjainak, akik ugyanazokat a jogokat élvezhetik, mint a heteroszexuális többség. Egyébként kedvesek voltak, a baráti kézfogás kicsit meglepte őket, de kicsit éreztem bennük azt is „Na végre, egy rendes keresztény! Valami ilyesmit várnék Krisztus követőitől!”

P. A.: – A felvonuláson nagyon sokféle ember vett részt és vannak, akik hangot is adtak a saját meggyőződésüknek, ahogy például egy népszerű blog kommentjei között is szokás. Ha vallásellenes megnyilvánulásokat tapasztalok, akkor azt lehetőségnek látom arra, hogy meghalljam, hogy az adott személy milyen okból alakított ki elutasító véleményt a hitemmel szemben. Van-e valami, amiben mi, keresztények tudnánk fejlődni, hogy jobb hírnökei legyünk Istennek.

– Azt látjuk, hogy a hazai sajtó egyik fele a szabadság fellegvárának, az év legjobb bulijának írja le a Pride-ot, a másik fele pedig felháborító, istentelen és vallásgyalázó eseménynek. Nagyjából előre borítékolni lehet, hogy hol milyen beszámolók fognak megjelenni a Pride-ról. Valójában milyen ott lenni? Valóban hátrányos megkülönböztetés éri a keresztényeket ott?

P. A.: – Tavaly mentük el először a felvonulásra, és én is tartottam attól, hogy negatív indulatokat váltunk ki a jelenlévőkből, hiszen a melegek között sokan ellenséget látnak a keresztényekben – ezt nem szemrehányóan mondom, hiszen ennek a viszonyulásnak is megvan az alapja. De a félelmem nem igazolódott be: nyitottsággal és szeretettel fogadtak bennünket első alkalommal is, idén meg úgy éreztem, hogy már sokak számára ismert színfoltja voltunk a felvonulásnak, és az lenne a furcsa, ha nem lennének jelen a keresztények. Sokan beszélgetnek is velünk ilyenkor. A beszélgetéseket elősegítendő idén hoztunk egy nagy fehér keresztet, amire felragaszthatták az emberek az üzeneteiket a kereszténység és az egyház számára. Ezeket majd közzé is fogjuk tenni a közeljövőben. (Lásd a nyitóképen - szerk.)

Sz. B.: – Én a vallásgyalázásra nem láttam semmilyen példát. Az ateisták transzparensét is félre lehet érteni, és ki lehet ragadni a mondat második felét, de akkor elvész a lényeg. A teljes mondat: „A szerelem valóság, Isten csak mese.” Egy kedves teológus barátom azt mondta: „Ha ezt úgy értik, hogy a szerelem valóság és az az Isten, aki ebben téged korlátoz, az csak egy mese, akkor egyetértünk.” Emellett nem látom semmi okát, hogy a „nem jó az embernek egyedül” bibliai igazságot pont a meleg párokra ne alkalmazzuk. Miért kellene valakinek egyedül élnie le az életét csak azért, mert melegnek született?

A bibliai érvek használatát az LMBTQ-emberek ellen az ige lényegi üzenetének kiforgatásaként látom. Krisztus a szeretetről beszélt, és hogy azt gyakoroljuk mindenki felé. Nem nevezett meg kivételeket.

A Pride felvonulását a tapasztalataim alapján leginkább egy kedélyes városligeti majálishoz tudnám hasonlítani: sok, kedves, mosolygós, felszabadult ember együtt tölti a szabadidejét. A menet túlnyomó többsége a hetero támogatókból áll, eljönnek családok, házaspárok, fiatalok, idősek, konzervatívok, liberálisok. Ami komoly különbség egy május elseji városligethez lépest, hogy nincsenek ordibáló részeg fazonok, meg politikai lózungokat puffogtató pártkatonák. Láttam a menetben ’56-os hazafit, aki a meleg unokájáért állt ki. Minden résztvevő egyetért abban, hogy az ember szabad, és hogy egy másik embernek nincs joga megmondani neki: kit szeressen és kit ne. A tapasztalatom az, hogy a melegek jogaiért az áll ki, aki érintett. Mert van egy neki fontos személy, akiről kiderül mindez. Amikor arca lesz a „meleg” címkének. Én keresztényként semmiféle hátrányos megkülönböztetést nem tapasztaltam a felvonuláson. Mindenki nagyon örült, amikor meglátott minket felismerhetően keresztény feliratokkal vagy szimbólumokkal. A kereszt, amit én vittem, sokszor kapott tapsot, éljenzést. Az emberek örültek, hogy keresztényeket tudhatnak maguk között. Örültek, hogy a szereteten alapuló vallásunk elveit tettekre váltjuk közöttük.

– Szerintetek van határa a szabadosságnak? A Pride sérti ezt a határt?

Sz. B.: – A szabadosság furcsa fogalom. Azt hiszem egyrészt hely- és szituációfüggő is: hiszen a strandon teljesen máshogy öltözünk, mint a munkahelyünkön vagy a templomban. A Pride egy parádé, egy karneváli forgatag, amelyre páran a legextrémebb, legkirívóbb ruháikat veszik fel. Van egyfajta felszabadultság a levegőben, mert az egész üzenete, hogy itt mindenki megmutathatja azt az arcát, amit máskor nem, vagy csak keveseknek. Emellett a szervezők nagyon ügyelnek arra, hogy a résztvevők sokfélesége és az általános érzékenység miatt a közszeméremsértésre ne kerülhessen sor. A Pride-on én se tavaly se idén nem láttam semmi olyat, amit ne láthattam volna egy divatbemutatón vagy nyáron, a siófoki aranyparton.
Itt pedig hadd hangsúlyozzam ki, hogy híve vagyok annak, hogy az emberek megtalálják az önazonosságukat, mert így tudnak boldog életet élni. Vannak ismerőseim, akik hívő keresztényként a közösségük nyomása alatt nem merik felvállalni, hogy melegek. Sőt, ami még rosszabb: maguk előtt is félnek ezt beismerni. Ez pedig egy szörnyű állapot, sajnos mind a mai napig évi több tucat öngyilkosságot követnek el fiatalok amiatt, mert a halált vonzóbb alternatívának látják, mint hogy felvállalják másságukat a környezetük előtt, vagy hogy rejtőzködve éljék az életüket. Ezek borzalmas tragédiák, amiknek nem volna szabad megtörténniük.

– Hogyan látjátok a melegek helyzetét az egyházakban és a gyülekezetekben? Milyen itthoni és külföldi tapasztalataitok vannak?

P. A.: – Nincs könnyű helyzetben az, akinek keresztényként kell szembenéznie a melegségével. Vannak, akik megpróbálják elnyomni magukban a másságukat és titokban tartják, mert tartanak attól, hogyan viszonyulnának hozzájuk a keresztény közösségében az emberek, a barátaik, a családjuk. Van, aki el meri mondani a titkát egy egyházi vezetőnek, de az azt javasolja, hogy éljen inkább továbbra is kettős életet és küzdjön a melegsége ellen. Van, akinek pszichológiai kezeléssel próbálnak a segítségére lenni, például alternatív keresztény pszichológusok közreműködésével, vagy karizmatikus helyeken démonűzést hajtanak végre. Sajnos sokan, hosszas sikertelen küzdelmek után oda jutnak, hogy feladják a hitüket, hiszen azt mindenki összeegyeztethetetlennek mondta a szexuális orientációjukkal. Viszont vannak, akik ezután sem veszítik el a hitüket, de többé már nem tudják azt közösségben gyakorolni. Ezek az emberek általában rengeteg sebet hordoznak és nagyon bizalmatlanok a többi keresztény társukkal szemben. Nem hívő melegek számára nem nagyon van út az egyházba, nem tudok róla, hogy lenne nyitás feléjük, inkább csak az egyházon belül előbújó híveknek jut valamennyi figyelem. Azt tapasztalom, hogy akkor értékelik újra az emberek a bennük kialakult képet, ha személyesen találkoznak meleg emberekkel. Ezért lehetőséget kell teremteni arra, hogy megismerhessük őket és megértsük a helyzetüket. Azt remélem, hogy egyre több olyan keresztény közösség lesz, amelyik befogadó, azokkal szemben is, akikkel esetleg nem értenek egyet minden kérdésben, amelyik inkább az emberre figyel és annak a lelki fejlődésére, ahelyett, hogy csak a szexuális orientációjára koncentrálna. Philip Yancey egy interjúban arról ír, hogy ha ő egy meleg keresztény lenne egy elutasító gyülekezetben, hogyan próbálna meg beszélni a vezetőjével: „Azt kérdezném attól a vezetőtől, hogy ő vajon azt kéri-e gyülekezete minden tagjától, hogy hagyja »bűneit« az ajtó előtt. Mindenkit meginterjúvol a szexuális tevékenységeiről? Kizárja-e azokat, akik túl büszkék, képmutatók vagy törvénykezők, tehát olyan bűneik vannak, melyek bosszantották Jézust? Olyan helynek látja a gyülekezetet, ahova csak hasonló nézőponttal rendelkező emberek járhatnak? Vagy olyan helynek, ahova csak »révbe ért« emberek jöjjenek, nem pedig olyanok, akik még »úton vannak«?”

Sz. B.: – A melegek helyzete itthon tabutéma az egyházakon belül. A legtöbben szeretnének úgy tenni, mintha melegek nem is léteznének a keresztény világban. Emiatt a legtöbben elriadnak az egyháztól – és így az evangéliumtól – de miért is lenne vonzó számukra egy olyan közeg, amelyben a melegeken való humorizálás elfogadott és a senki nem botránkozik meg azon, ha közösségvezetők tesznek a melegeket kirekesztő kijelentéseket. De sok meleg keresztény ül a többi hívő között csendesen, hallgatják a szószékről az őket ostorozó kirohanásokat és nem mernek előbújni, mert félnek, hogy mit szól majd a közösségük. Sajnos félelmük nem is alaptalan: számos történetet hallottam első kézből barátaimtól, akiket a gyülekezetük egyszerűen kitagadott, vagy megtiltotta nekik, hogy járjanak közéjük – száműzve őket korábbi barátaik, mentoraik, tanítványaik közül.

A papok, lelkészek, egyházi elöljárók fejében Magyarországon többnyire még mindig régen megdőlt elméletek vannak a melegekkel kapcsolatban. Sok lelkész egy meggyógyítandó betegségnek látja a melegséget, amely a megfelelő terápiával elmulasztható – miközben a hasonló terápiák nyugaton már mind hatástalannak bizonyultak, és sokszor azok kidolgozói vallottak nyilvánosan hatástalanságukról. Sokan mások pedig a genetikai vagy biológiai háttértől függetlenül bűnnek tartják a párkapcsolatban megélt homoszexualitást. Pedig bűnnek nevezni, ami valakinek a természetéből fakad, nagyon furcsa dolog, hiszen a melegség nem választás, hanem természetes hajlam kérdése, tehát a homoszexuális irányultságú ember soha nem volt abban a helyzetben, hogy a saját melegsége mellett döntsön. Ami felől dönthet, hogy felvállalja-e a melegségét, vagy nem. Amíg itthon a lelkészek és papok nem szakmai alapon, a legutóbbi tudományos, teológiai, pszichiátriai és lelkigondozási eredmények alapján állnak hozzá az LMBTQ-emberekhez, addig nagyon nehéz lesz a közösségekben változást elérni és több türelmet kiharcolni a melegeknek. Magyarországon szerintem alapvető ismeretterjesztésre, illetve széles körű párbeszédre lenne szükség az LMBTQ-emberek helyzetéről az egyházban. Ezt a párbeszédet elképzelhetetlennek tartom az összes érintett részvétele nélkül. Tehát az asztalnál ott kell hogy üljenek az egyházi vezetők mellett nem csak a lelkészek, lelki gondozók, de egyszeri gyülekezeti tagok és az egyházhoz tartozó LMBTQ-emberek maguk is, akárcsak az ő hozzátartozóik.

Nagyon fontos lenne, hogy az egyház vezetői ne úgy tekintsenek ezekre az emberekre, mint akik az egyházon kívülről jönnek, és valamifajta veszélyt jelentenek, mert szétzüllesztenék azokat a formákat vagy tartalmakat, amelyet az egyház eddig jelentett. Éppen ellenkezőleg: ezek az emberek itt vannak velünk, itt voltak mindig is. És nem vágynak semmi másra, csakis arra, ami bármelyik ellenkező neműekhez vonzódó hittestvérüknek megadatik: megismerhetőségre, megértésre, elfogadásra, szeretetre. Gyakran pedig egy társra és egy családra, pont úgy, ahogyan a Biblia és az egyház szerint szép és emberhez méltó élnünk.

Fotó: Facebook

A bejegyzés trackback címe:

https://kotoszo.blog.hu/api/trackback/id/tr1008879186

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

BircaHang Média szerkesztősége · http://bircahang.org 2016.07.11. 10:59:13

Ahogy köztünk vannak a pedofil, szadista, gyilkos keresztények is. Jézus üzenete számukra azonban nem az, amit itt a homoklobbista cikk sugall, hanem az: térjetek meg, szakítsatok a bűnnel.

Büszkén homokosnak és kereszténynek lenni egyszerre olyan, mint egyszerre vegetáriánusnak és húsevőnek lenni.

aeidennis 2016.07.11. 12:25:12

Pl. kleptománia is az ember természetéből fakad, mégis elviszi a rendőrség, ha valaki enged a hajlamának. Ha viszont otthon tévézik, akkor nem.

aeidennis 2016.07.11. 12:30:19

Fontos lenne tisztázni, hogy a tízparancsolat minden keresztényre vonatkozik-e? Vagy vannak csoportok, akiknek bizonyos parancsolatok alól alanyi jogon jár felmentés?

bloglegelő 2016.07.11. 12:42:47

bocsánat, az, hogy valaki keresztény, jelent bármit is ?

mert vannak köztük pl. megrögzött antiszemiták is - nem gyilkosok, nem akarnak ők senkit gázkamrába küldeni stb. Egyszerűen csak gyűlölik zsidókat.

és más keresztények nyilván nem támadják őket emiatt, fura is lenne ott a misén összekapni

és akkor ... vonulhatnak ezek az antiszemita keresztények is a "kifejező üzeneteikkel"az utcákon ? Értjük ugye, ők is szeretnék, ha "elfogadnák őket".

megtilthatja bárki is, van hozzá erkölcsi alapja ?

Szalay Miklós 2016.07.11. 12:42:49

Tessék egy tömör és (szerintem) objektív összefoglaló a homoszexualitásról:

egyvilag.hu/temak.shtml#temaid051

(A legfelső sor a kép tetején, "Homoszexualitás". Az írás doc és pdf formátumban tölthető le. Ez egyébként egy nagyobb mű egy darabja, mely megpróbálja módszeresen, de azért érthetően elmagyarázni, hogyan működik a világ.)

I_Isti 2016.07.11. 12:46:35

Az egy dolog, hogy "a" "meleg" "keresztények" itt vannak "közöttünk", az meg egy másik dolog, hogy a Mennyben viszont garantáltan nincsenek.

BircaHang Média szerkesztősége · http://bircahang.org 2016.07.11. 13:00:17

@bloglegelő:

Nem szeretni a zsidókat lehet. Viszont azt állítani, hogy a zsidók alacsonyabbrendűek nem.

Krisz11 2016.07.11. 13:02:16

Nem lehet valaki egyszerre keresztény és nyíltan homok is. A kereszténység ugyanis feltételezi, hogy szakít a pszichiátriai betegségével, és nem gyakorolja azt. Vagyis nem tagadhatja meg a biblia tanításait. Persze az egyháznak kell a bevétel meg az új hívek.

figurehead 2016.07.11. 13:22:52

Meg van írva:

"Férfiúval ne hálj úgy, amint asszonynyal hálnak: útálatosság az." 3Mózes 18:22

"Hasonlóképpen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő tévelygésöknek méltó jutalmát elvevén önmagokban." Róma 1:27

" Tudván azt, hogy a törvény nem az igazért van, hanem a törvénytaposókért és engedetlenekért, az istentelenekért és bűnösökért, a latrokért és fertelmesekért, az atya- és anyagyilkosokért, emberölőkért.
Paráznákért, férfifertőztetőkért, emberrablókért, hazugokért, hamisan esküvőkért, és ami egyéb csak az egészséges tudománynyal ellenkezik" 1Timóteus 1:9-10

"Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz." Zsidó levél 13:8

Ennyi.

Izo 2016.07.11. 13:29:03

„Isten csak mese”
Nem kell ezt magyarázni. Akik ezt a transzparenst vitték, tényleg így gondolják, bármilyen kiforgatott értelmezés nélkül.

ivangroznij 2016.07.11. 13:30:04

A mai "keresztény" szó, fogalom számomra semmit nem jelent, értelmetlen, kiüresedett. Keresztény nem az, aki meg van keresztelve, hanem az, aki "christianos", krisztusszerű, olyan, mint Jézus. Mára ez teljesen elmosódott, a márka amolyan gagyi "kínai" óccó kiadása lett. Azért írom ezt elöljáróban, mert az ilyen "keresztények" hozzáállása, véleménye nem mérvadó.
A Jézusszerű keresztények megértették, hogy Mesterük köré odagyűltek a vámszedők, paráznák, bűnösök, hogy hallgassák őt. Ma is azok gyűlnek Jézus köré, akik felismerik, hogy az életük nincs rendben. Vannak olyan "bűnök" is, amikről emberek nem tehetnek, amik genetikailag megalapozottak, pl. az alkoholizmus egyes fajtái. Az ilyen embereknek is van helyük Jézusnál, van bocsánat és erő a változásra. De ha nem tudnak is változni, ettől még van bocsánat, van Isten szeretete. Semmi kifogásunk nem lehet, tehát, ha az LMBQT emberek az egyházban keresik Jézust.
Azt azonban nem tartom megoldásnak, ha BÁRMELY (és ezek között az LMBQT-t csak egynek tartom) bűnt úgy akar valaki megoldani, hogy normalitásnak ismer(tet)i el. Ha erőszakos, indulatos valaki, nem az a megoldása, hogy "ilyen a természetem". Ha alkoholista, nem az, hogy "örököltem". Ha lopós, nem az, hogy "nem tehetek róla, kleptomániás vagyok" stb. Isten törvényei, rendje mindezt megítéli, de nem ítéli el. Mindenkinek vannak dolgai, amiket Isten megítél. Ha ezeket nem mentegetem, hanem önmagamban is megítélem, akkor tudok odafordulni őszintén: Ilyen vagyok, nem tudok ellene semmit tenni, nem tudok megváltozni, bocsáss meg! Jézus azért halt meg, hogy megbocsáthasson. Ezt senkinek, senkitől nem lehet megtagadni! Sem egy alkoholistától, sem egy kleptomániástól, sem egy indulatai fölött uralkodni nem tudótól, sem egy melegtől)
Egyetlen kérdés: vajon kérik, kérjük-e ezt a bocsánatot az Isten rendjéből kifordult (pervertált) életünkre, kérjük-e, hogy a feltámadt Jézus tartsa kezében az életünket. A keresztények ezt teszik és ha ezerszer is kudarcot vallanak, ezeregyedszer is ezt teszik.
Nem lehet az a keresztény üzenet, hogy "változz meg". Megváltoztatni egyedül Jézus tud. De akkor is szabad hozzá menni, ha nem tudunk változni.
Egyetlen keresztény sm mondhatja, hogy engem azért fogad el Jézus, mert bűntelen, tökéletes, ok-s vagyok.
Ha komolyan vennék a keresztények Jézus szavát, hogy miért nézed (meleg) testvéred szemében a szálkát, és nem veszed észre a magadéban a gerendát, egészen más alapokon látnák és beszélgethetnének erről a témáról (is).

okoska77 2016.07.11. 13:36:26

@BircaHang Média szerkesztősége: Milyen kar, hogy kar a sajat papatok sem tamogatja ezt a gyuloljunk mindenkit szemleletmodot. Lehet, kene egy magyar papa, lehetoleg valaki a KDNP-bol. Vele tuti nem fordulna elo olyan, hogy ne iteljen el mindenfele massagot. Hiszen keresztenyek vagytok, titket a szeretet vezerel...

bloglegelő 2016.07.11. 13:36:35

@BircaHang Média szerkesztősége: nem állítják "ők", hogy a zsidók alacsonyabbrendűek. Egyszerűen csak ki nem állhatják őket.

Na most a buzik, melegek (nem a homoszexuálisok) felsőbbrendűnek tartják önmagukat másoknál. Bármilyen kérdésben ugyanis CSAK NEKIK LEHET IGAZUK, egy hazug, álmoralizáló alapállásból, de nagyon magas piedesztálra emelve önmagukat.

ebella 2016.07.11. 13:54:13

A keresztények is egy kisebbség, a buzik is. Nem kell olyan sokat filózni egyik állapoton sem!

aeidennis 2016.07.11. 13:57:40

@ivangroznij: Jézus maga kéri, hogy változzunk meg. "Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!"

okoska77 2016.07.11. 14:10:57

@aeidennis: feltetelezem miota eloszor olvastad ezt, nem vetkezel tobbet. Es ezen az alapon varod ezt el mindenki mastol is. Meg attol is, aki amugy nem is hisz a kis mesekonyvedben.

BircaHang Média szerkesztősége · http://bircahang.org 2016.07.11. 14:26:55

@okoska77:

Nem kell senkit se gyűlölni, sőt a bűnösöket szeretni kell. Viszont bűnük gyűlölete alapvető keresztény elv.

A jelenlegi római pápa nem mérvadó tényező.

BircaHang Média szerkesztősége · http://bircahang.org 2016.07.11. 14:28:29

@okoska77:

Aki nem hisz Istenben, az minek akar keresztény lenni?

okoska77 2016.07.11. 14:39:37

@BircaHang Média szerkesztősége: A romai papa mikor lesz mervado? Amikor majd azt mondja amit hallani szeretnel? Nem vagy te egy kicsit istenkomplexusos?

okoska77 2016.07.11. 14:42:45

@BircaHang Média szerkesztősége: "Aki nem hisz Istenben, az minek akar keresztény lenni?" . Az a baj, hogy a szovjet nagykovetsegen ahova kozepiskolaba jartal nem tanitottak meg rendesen szoveget ertelmezni. Erre a kis idore meg mar felesleges lenne belefognod. Azt javaslom, amit nem neked irok, azt ne olvasd el. Neked direkt leegyszerusitem amit mondani akarok, hogy meg te is megertsd.

BircaHang Média szerkesztősége · http://bircahang.org 2016.07.11. 14:45:29

@okoska77:

Aki nem azt mondja, amit Isten, az sosem mérvadó, legyen bármi is a rangja.

eloi 2016.07.11. 14:45:43

@figurehead: Ennyi! De sok mai liberál-kereszténynek a Biblia és Isten szava már nem mérvadó. A világhoz igazodnak, nem az Igéhez. :-(
Jönnek pl. olyan tévedésekkel pl., hogy a kereszténység a szereteten alapul. Pedig nem. Isten kinyilatkoztatásán, Jézus és az Apostolok/evangelisták TANÍTÁSÁN!
Amely nagyon is konkrét, és a legkevésbé sem a rózsaszín-köd, "szeretetvallás" kategória. Jézus nagyon keményen is kimondott dolgokat, bűnről, büntetésről, halálról, kárhozatról..., stb. De ezt ma nem divat látni, mert a világ a rózsaszín ködöt igényli. A kemény beszéd a "puha fülüknek" nem tetszik. (Ez is meg lett írva!!!)
A szeretet nem az alapja a kereszténységnek, mert az Jézus Krisztus és a tanítása, hanem a következménye! A velejárója.
De csakis úgy, hogy közben és ELŐBB a tanítás van! A nem tetszetős részekkel együtt. A bűnök elítélésével és a kárhozatra jutás valóságával együtt!
(Erről jut eszembe, hogy van most pár hangadó "keresztény" blog, ahol megy a Kinyilatkoztatás relativizálása, átértelmezése, és figyelmen kívül hagyása. Pár napja az egyiken egy ismert keresztény közmédiás személyiség vallott arról a hitéről, hogy valójában nincs is Pokol, vagyis Isten a kárhozattal csak riogat! Ezért szerinte a terroristák is a Mennybe fognak jutni. Mert hát Isten a szeretet, tehát nem fog ítélni, és kárhozatra küldeni. ... Ja, hogy pedig ezt mondta, nyomatékosan, sokszor az Igéjében!? Hát az mellékes. Ahogy az is, amit az elferdült szexuális hajlamok kiéléséről mondott. :-( )
Ami a legdurvább, hogy ma már láthatóan egyes "keresztény" körökben botrány Igékre hivatkozni!!! Na, ez a durva! :-(

okoska77 2016.07.11. 14:50:54

@eloi: mit mondott Jezus a pedofiliarol? Mert az evszazod oka a pappsag kedvenc idotoltese. Vagy az mehet?

eloi 2016.07.11. 14:51:07

@okoska77: Ott a tévedés, hogy a keresztényeket Krisztus (Isten) kinyilatkoztatott TANÍTÁSA kell, hogy vezérelje, nem egy elvont érzelem, a szeretet! A szeretet csak következmény, előbb meg kell tartani a parancsokat és a tanítás szerint megigazulni és élni! A kereszténység alapja Krisztus és nem egy érzelem.

BircaHang Média szerkesztősége · http://bircahang.org 2016.07.11. 14:52:15

@okoska77:

Önmagadnak mondasz ellent, erre mutattam rá.

Egy homokos és Isten kapcsolata többféle lehet:

1. A homokos nem hisz a "mesekönyben" és "nemlétező Istenben" - tiszta ügy, a homokost nem érdeklik Isten parancsolatai.

2. A homokos hisz Istenben - tiszta ügy, a homokos tudja, hogy a homokosság bűn, s igyekszik megfelelni Isten parancsolatainak.

3. A homokos magát kereszténynek hazudja, s szeretné felülbírálni Isten parancsolatait, mivel azt hiszi, Isten hülye, s ő meg mindent jobban tud nála - na, a gond csak itt van...

Hozzászólásodban egyszerre igyekszel hivatkozni az 1. és a 3. esetre, ami nagy bugyutaság...

aeidennis 2016.07.11. 14:54:33

@okoska77: Engem az jobban érdekel, hogy a pszichológusok mit mondanak róla. Várható, hogy előbb-utóbb "p" betűként hozzácsapják a lmbt stb. betűszivárványhoz?

BircaHang Média szerkesztősége · http://bircahang.org 2016.07.11. 14:54:46

@okoska77:

A pedofília ugyanolyan bűn, mint a homokosság, bár társadalmi veszélyessége sokkal kisebb.

Egy pap nem lehet sem pedó, sem homokos, sem házasságonkívüli szexet nem foolytathat. Mindez bűn.

A papság és a pedofília kapcsolata liberális és ateista rágalom.

BircaHang Média szerkesztősége · http://bircahang.org 2016.07.11. 14:58:53

@eloi:

Így igaz. Aki megmásítja Isten szavát, az eretnek. Pont.

BircaHang Média szerkesztősége · http://bircahang.org 2016.07.11. 15:00:38

@eloi:

Van jó szeretet és rossz álszeretet. A bűn szeretete eleve álszeretet.

eloi 2016.07.11. 15:02:23

@okoska77: A pedofília természetesen ugyanolyan súlyos bűn, mint a homoszexuális együttlét. :-) Ahogy ugyanúgy "velük született" hajlam, hiszen tudatosan ki döntene úgy, hogy ettől kezdve gyerekekkel akarom csinálni (vagy hogy hullákkal, mint a nekrofílek...)?!
Nyugodtan ki lehetne a betűsort velük is egészíteni: LMBTQPN... A pedofília és a nekrofília is UGYANÚGY egy más szexuális irányultság! Vagy, ha nem, hát vajon miért nem? Ha a "tudomány" igazolta az egyiket, akkor pepitában a másikat is!!!
(Megjegyzem: vannak mozgalmak már a testvérszex (elavult módon vérfertőzésnek hívták ugye) és a nekrofília legalizálására is!!! Szóval nem is olyan valóságtól elrugaszkodott az az LMBTQPM+tesók! :-( )

okoska77 2016.07.11. 15:18:09

@eloi: nos, a papi pedofilia sokszor homoszexualis egyuttlet is. A kulonbseg az, hogy mig egy homoszexualis egyuttlet normal esetben 2 fel akarataval zajlik, addig a pedofil cselekmenyek altalaban nem.
Amugy meg szerintem minden ferfival megesett mar, hogy ranezett egz nore es azt gondolta: de meg *******!!
De a donto tobbseg megsem teszi, pedig a hajlam meglenne! A pedofil viszont megteszi. Foleg ha egy egesz intezmeny all mogotte aki tamogatja es mindig lesznek olyanok akikkel el tudja hitetni, ez csak kitalacio.

eloi 2016.07.11. 15:21:05

@okoska77: "A romai papa mikor lesz mervado? " Mindig, amikor a Kinyilatkoztatással, Jézus tanításával MEGEGYEZŐEN nyilatkozik! És nem úgy, ahogy az éppen népszerű.

Avagy, ha mond valamit, ami félreérthető lehet, azt helyezze el a megfelelő kontextusba a Tanítással! Lásd migránsok befogadása, a helyes keresztény szeretet, stb. Pl. amikor a szeretetről beszél, ma már a tömegek egy érzelmet értenek rajta, pedig a keresztény szeretet nem érzelem, ahogy Isten szeretete sem. Hanem beletartozik a gondoskodás, vezetés, helyes útra terelés, bűnökkel való szembesítés, irgalom, kegyelem, igazságosság, megváltás, és a "megigazítás", a fenyítés is! "Ha nem kaptok Atyátoktól fenyítést, amit minden fiú kap az atyjától, akkor nem fiak vagytok, hanem fattyak..." Avagy "botod és pálcád megigazít engem..." Stb. Ebben a szeretetben tehát szervesen ott van az irányítás, a tanítás, a feddés, a fenyítés, számonkérés, és végül az ítélet is!
Ezt ma (sem) nem szeretik hallani. Keresztények sem, akik kereszténysége csak addig áll fenn, amíg az Isten tanításán és nem a kor igényein alapul! Méghozzá a tetszetős tanítások kiválogatása és a nem tetszők tudomásul nem vétele nélkül.

aeidennis 2016.07.11. 15:22:58

@okoska77: A pedofil pap, mint olyan először a náci Németországban jött fel vádként, válaszul a náciellenes vatikáni akciókra.
A pedofíliát is lehet legalizálni, csak éppen nem a nemi, hanem az életkori korlátozásokat kell kivenni a házasság fogalmából.

okoska77 2016.07.11. 15:31:11

@eloi: szoval vannak az igazi keresztenyek meg a divatkeresztenyek? Kereszteny a keresztenynek farkasa. Ezt mar szeretem. Csak ussetek egymast :)

Annak meg kulon orulok, hogy itt senki nem hiszi el a papi pedofiliat. Hova is vezetne mindez! :D

aeidennis 2016.07.11. 15:37:38

@okoska77: A pedofil papok döntő többsége homokos. Benedek pápa megtiltotta, hogy nyíltan homokosokat vegyenek fel a papnöveldébe, és már nem szolgálnak lányok ministránsként. Kihalással meg fog ez oldódni.

eloi 2016.07.11. 15:42:34

@okoska77: Látod, most lényegeset írtál! MINDEN HAJLAM KONTROLLÁLHATÓ!
Amelyikről tudjuk, hogy nem helyes, annak ellenállni kell, uralkodni rajta, ha lehetséges gyógyítani, de semmiképpen sem normálisnak beállítani!
Ennyi a lényeg.

Valaki már írta, hogy aki nem lépett be egy olyan, pontosan megadott szabályok és tanítások szerint élő közösségbe, mint pl. a kereszténység, annak lehet dilemma, hogy megdugjon-e minden nőt, akit csak lehet, lefeküdjön-e a saját neméből valókkal, gyerekekkel, hullákkal, állatokkal..., de aki belépett, annak az adott szabályok szerint kell élnie (erre kell törekednie)! Ez alól nincsen felmentés. Elbukások vannak, de a törekvésnek a bűnök elkerülésére meg kell lennie. Tehát akarni kell a szabadulást, a szabadítást! Isten képes megszabadítani.
Mivel a Kinyilatkoztatott tanításban nevesítve van súlyos bűnként a homoszexualitás, ezért bárhogy izzadnak itt is a "keresztény" srácok, nem tekinthetjük ezt nem bűnnek! Ez nem választás kérdése!
Ebből következően, ha elvárjuk a pedofílektől, nekrofílektől..., stb., hogy uralkodjanak az ösztöneik, a hajlamuk felett, akkor ugyanúgy el kell várnunk a homoszexuálisoktól is! (Meg a kleptománoktól..., stb., és MAGUNKTÓL is, bármilyen bűnökkel vagyunk is szennyezettek!)

eloi 2016.07.11. 15:50:28

@okoska77: Van a KINYILATKOZTATOTT TANÍTÁS ISTENTŐL! És ennyi. Hogy ki mennyire keresztény, nem keresztény, divat-keresztény, álkeresztény..., az csakis ott dől el, hogy ki, mennyire áll a Kinyilatkoztatás talaján. Vagyis mennyire jár az Isten által mutatott úton, és mennyire tér el tőle. Ez ilyen egyszerű.

A kérdés annyi, hogy mond-e valamit az Írás a homoszexualitásról? IGEN!
És, hogy mit mond? Azt, hogy az súlyos Bűn!
Akkor milyen kérdés van még???

Aki ettől eltér, az letért az Útról! Mint a fenti cikk szereplői is pl.
Nem olyan bonyolult ez. Mindent az Igéhez képest kell értékelni, mérni.

okoska77 2016.07.11. 15:55:19

@aeidennis: "A pedofil papok döntő többsége homokos." . Acsi. Eddig itt azt irta nekem mindenki, hogy a papi pedofilia csak kitalacio. Liberalisok, ateistak, nacik kitalacioja. Most akkor megis letezik? Vagy zavar van az eroben es mar a gyulolkodo keresztenyek sincsenek egy oldalon? Ebbol baj lesz gyerekek!

@eloi: A kerdes csak az, ha 2 ember szabad akaratabol csinal valamit, masokat nem zavarva akkor miert kene kontrollalni. Ettol fuggetlenul ugy gondolom, a melegeknek jobb lenne elfelejteni ezeket a kereszteny csoportosulasokat. Nem is ertem miert jo nekik olyan kozosseghez tartozni, ahol a tobbseg gyuloli oket.

aeidennis 2016.07.11. 16:16:51

No vegyünk fel egy másik szemüveget a szivárványos helyett: "A tudósok jelenleg nem tudják, mitől lesz valaki pedofil beállítottságú, de abban egyet-értenek, hogy ez már a születés előtt eldől, az embrionális fejlődés egy korai szakaszában. A tudósok jelenleg a pedofilizmust az emberi szexualitás egyik ritka variánsának tekintik. Ez nem egy mentális betegség, amely bántalmazás miatt alakul ki valakiben. Mivel pedig nem betegség, másokat megfertőzni sem lehet ezzel, vagy elkapni másoktól. Bár egyes mentális betegségek eredményezhetnek pedofil viselkedést egy heteroszexuális embernél, az esetek 95%-ában nem erről van szó. Viszont egy pedofilokra rákényszeríteni egy hetero párkapcsolatot csak azért, mert a közösség nem tudja elfogadni apedofil ember vele született irányultságát – ezt borzasztó dolognak látom."

BircaHang Média szerkesztősége · http://bircahang.org 2016.07.11. 18:12:12

@okoska77:

A pedofílai kisebb probléma a homokosságnál. Miért? Mert a pedók nagy többsége nem büszke magára, azaz igyekszik elnyomni magában a természetellenes vágyakat, míg a homokosokat arra készteti a liberó propaganda, hogy bátran éljék meg természetellenes vágyaikat.

eloi 2016.07.12. 00:16:42

@okoska77: "Nem is ertem miert jo nekik olyan kozosseghez tartozni, ahol a tobbseg gyuloli oket. "

Szó sincs gyűlöletről! (Na jó, a már állandósult propagandát, és főleg a felénk irányuló állandósult "homofóbozást" tényleg nem nagyon szeretjük és rosszul viseljük.)
Amiről szó van viszont, az az, hogy ami bűn, azt bűnnek is tartjuk és ezt ki is mondjuk. És ez nem tetszik.
Ha két felnőtt szabadon úgy dönt, hogy szeretik egymást, lefekszenek egymással, együtt élnek..., stb., DE, egyikük házas egy másik emberrel, akkor azt házasságtörésnek hívjuk. Különösen, ha katolikus felfogás szerinti egyházi, azaz szentségi házasságot kötöttek. És teljesen mindegy, hogy már "elhidegültek" és a másikkal szeretik egymást és megegyeztek az új kapcsolatban. Attól a házasságtörés még házasságtörés. Mert az nem az akarattól függ. Hanem egy korábbi felelős döntés és eskü következménye. ...
Szóval nem elég, ha két ember szereti egymást (és önmagában ezzel nem lehet egy bűnös helyzetet nem bűnössé transzformálni), mert ezen kívül még sok tényező van, amiket ugyanúgy figyelembe kell venni.
Keresztényeknek pl. különösen azt, ami hitünk szerint Isten Szava! Különösen, ha adott dologról vannak is konkrétan Szavak. ...

Almandin 2016.07.14. 20:07:37

@aeidennis: Remélem, nem lesz olyan hülye a társadalom, hogy legalizálja a pedofíliát. A felnőtt homoszexuálisok ügye más, ott nem okoznak lelki kárt egymásnak. A gyerek pedig egy életre tönkremehet a pedofil közeledésétől. Ez a különbség.

aeidennis 2016.07.14. 21:30:17

@Almandin: A kereszténység előtt legális volt, szerintem a kereszténység után jó eséllyel ismét az lesz.

Almandin 2016.07.16. 11:31:38

@aeidennis: Nem biztos. Ugyanis ma is még van befolyása a keresztény etikának a társadalomra azokban az országokban, ahol hagyománya van. Másrészt ma inkább azért bünteti ezt a társadalom, mert nagyobb a pszichológiai tudás, mint az ókori Róma idején. Tudjuk, hogy mekkora kárt okoz ez a gyerek fejlődésében. A felnőtt homoszexuális kapcsolat meg azért nem tilos, mert-ha nem történik erőszak-nem okoz senkinek kárt. Ott azzal lehetett kárt okozni, amikor évtizedekkel ezelőtt még törvénnyel üldözték a melegeket, akik emiatt a vágyaik elfojtására vagy bujkálásra kényszerültek. Ha valaki pedofil hajlamokat tapasztal magában, azt szerintem nem élheti ki. Valóban ő is szenved az elfojtástól, de ez a kisebb baj. Menjen pszichológushoz és kezeltesse magát. De semmilyen körülmények közt ne élje ki a vágyait. Ha kiélte, onnantól bűnöző, és nem azért, mert úgy szexelt, amit a törvény tilt, hanem azért, mert lelki nyomorékká tett egy gyereket, aki lehet, hogy egész hátralévő életében szenvedni fog, nem lesz normális nemi élete.

Pomona 2016.10.12. 20:40:01

A kleptománia betegség. A homoszexualitás nem. A pedofília bűncselekmény. A homoszexualitás nem. Ergo, mi is képezi az alapját az összehasonlításuknak?
A Bibliát emberek írták. A keresztények (állítólag) Istent imádják, nem embereket. Akkor miért is majmolják emberek (pl. Mózes) szavát Istené helyett?
A Bibliát ezek az emberek több ezer éve írták. A világ azóta nagyot változott. Vagy ha mégsem, akkor miért is nem követelünk még mindig "szemet szemért, fogat fogért"? Mert ezek szerint ez épp olyan keresztényi magatartás lenne. Ehelyett vérbosszú a neve.
Honnan veszi a bátorságot bárki, hogy azt állítsa, ő biztosan tudja, mit akar, illetve milyen az Isten? Talán bizony magát képzeli annak? (Na, ez már betegség).
Ferenc pápa nem véletlenül töltheti be ezt a komoly tisztséget és szolgálatot. Hosszú előtanulmányoknak, sok papi szolgálatnak és egyéb feltételnek, illetve bizonyos egyházi pozíciókban töltött időnek kellett megfelelnie, hogy a római katolikus egyház élén állhasson. Ez egy felelősségteljes szolgálat, amit a hagyomány szerint Istentől kapott, ő Szent Péter utódja, szerte a világon milliószámra élő hívők (és bizonyos esetekben kevésbé vagy egyáltalán nem hívők) számára mérvadó. Így megteheti bárki, hogy azt mondja, számára nem mérvadó, mit mond a Szentatya, de ad absurdum nem jelentheti ki ugyanezt.
Legvégül még egy kis definíció: aki valakit arra kényszerít, hogy számára nem kívánt, nem akart szexuális élményben vegyen részt, illetve, hogy számára kívánt és örömet okozó szexuális élményt ne élhessen meg, szexuális bántalmazást követ el. Amennyiben valakinek ilyet kíván, akkor szimplán egy rosszindulatú, aljas ember, ami nem törvénybe ütköző, pusztán erkölcsileg kifogásolható magatartás. Magánemberként az a véleményem, hogy az ilyen magatartást gyakorló személy megérdemli, hogy ő maga is áldozatává váljon mások hasonló magatartásának.