Püspöki üzenet az evangélikusoknak az 1956-os forradalom 60. évfordulójára

2016. október 22. - KötőSzó

Pásztorlevelet adott ki a Magyarországi Evangélikus Egyház három püspöke a gyülekezeteknek az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulójának ünnepén. A pásztorlevelet változtatás nélkül közöljük. 

Ünneplő Gyülekezet! Kedves Testvérek!                            

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulóján a hála, a bűnbánat és a reménység érzése tölthet be minket.

Tovább

Elegem van!

Elegem van a rossz hírekből! Elegem van a nyomott, ideges légkörből, amely rátelepszik családjainkra, egyházunkra, hazánkra! Nem lehet olyan jó hírt közölni, hogy valaki ne kritizáljon, ne tromfoljon rá, valami negatív lehetőséget, következményt, bizalmatlanságot előrevetítve. Ez jellemző a világi és sok esetben az egyházi kommunikációra is.

Szerző: Szeverényi János 

Evangélikusnak, evangéliumi keresztyénnek lenni azt jelenti, hogy minden rossz hírre tudok reményteljes módon reagálni. Sátáni (satan = vádló) reakció, ha vádolunk, féltékenykedünk, bántunk, minden jó mögött valami hamisságot, őszintétlenséget feltételezünk. Isteni, „szentlelkes” viszonyulás a bajok, bűnök, tragédiák ellenére való vigasztalás. A zord hívőnek nem lehet olyan pozitív hírt mondani, hogy ne válaszoljon negatívan, de az evangélium által meghatározott embernek sem lehet olyan rossz hírrel szolgálni, hogy ne tudna rá valami jót válaszolni.

Tovább

Hangolódó #11 | Bob Dylan

Szombat este van. Eszedbe jut, hogy holnap reggel templomba kellene menned, de nincs kedved hozzá. Nyűgösnek és hasztalannak érzed, keresed a kifogásokat és szomorúan veszed tudomásul: rutinná vált az istentiszteletre járás. Ha ehhez hasonló gondokkal küzdesz, új rovatunkat neked találtuk ki. A Hangolódó-sorozat utazásra hív, melyben különböző zenei útvonalakon gondolkodunk Isten és ember viszonyáról. Néha személyes hangvételben, néha nagyon is közérthetően, de mindenképpen a vasárnapi események felé tekintve. Mai válogatásunban a friss irodalmi Nobel-díjas Bob Dylan életművével foglalkozunk. 

adobe_spark_10_1-01.jpg

Szöveg: Mike Pickett, amerikai teológus (Nagy Szabolcs fordításában)

Sokan hiszik úgy, hogy Bob Dylan pályája az igazi amerikai életmű. Számomra ő nem egyszerűen zenész, énekes vagy szimplán dalszerző. Számomra Bob Dylan maga a zene.

Tovább

Bayer véleménye a pápáról nem illik az evangélikus egyházhoz

Folytatódik az indexes Balog-interjú evangélikusokra vonatkozó mondata miatt kialakult vita a Kötőszón: Balicza Iván nyugalmazott evangélikus lelkész olvasói levelét közöljük. (Béres Tamás véleménye itt olvasható.)

Szerző: Balicza Iván

Az Indexen megjelent Balog Zoltánnal készített interjúban szerepel a miniszter és egyben református lelkész alábbi mondata:

"Bayer Zsolt evangélikus. Olvassák el, miket mondott Luther Márton a pápáról. Azokhoz képest ezek nagyon szelíd megfogalmazások."

Sajnálatos módon kommentelni nem lehet a cikket, de kommentnél egyébként is komolyabb reakciót igényel ez a mondat. Igaz, Luther Márton műveiben olvashatók hogy  kemény és mai fogalmaink szerint sértő vélemények a pápáról. Mindez azonban 500 évvel ezelőtt, a reformáció harcában, a lutheri - ma már részben a katolikus egyház által is elismert - igazságokra való durva és erőszakos támadásra (Luthert párbeszéd helyett kiátkozták és követőivel együtt kiközösítették) válaszul történt.

Másrészt a Luther által használt stílus az 500 évvel ezelőtti "vitakultúrában" nem volt szokatlan, hasonló hangnemű vitairatok szép számmal ismertek nem egyházi környezetből is. A kor elfogadott vitastílus kontextusából kiemelni és ma igazoló példaként felhozni nem csak történelmietlen, hanem sértő is. Ma a két egyház közötti párbeszéd vitás kérdésekben is az egymás kölcsönös tiszteletben tartásával, teológiai érvelésekkel történik, amelybe semmilyen szélsőséges és a másik felet megbántó hang  nem fér bele.

Ezért a miniszter úr részéről nagyon meggondolatlan és barátságtalan gesztusnak tartom ezt a mondatot a történelmileg idősebb, a reformációt elindító testvér protestáns egyházzal szemben. Bayer Zsolt evangélikus - bár ő maga ezt nem szokta említeni, és nincs róla tudomásom, hogy hitét gyakorló lenne -  vallási hovatartozásának említése azonban az interjúban irreleváns, véleménye a pápáról pedig semmiképpen nem illik az evangélikus egyházhoz.

Ha pedig miniszter úr ezzel a  beszúrással Bayer Zsolt kijelentéseinek vállalhatóságát vagy szalonképességét akarja védelmezni és igazolni, akkor ez az evangélikus egyházra és Luther Mártonra való utalás nem csak meggondolatlan és barátságtalan, hanem sértő, és nem csak az evangélikus, hanem a katolikus egyházra is.

Bayer Zsolt megbukna evangélikus hittanból

Minapi indexes interjújában Balog Zoltán miniszter azzal magyarázta meg Bayer Zsolt Ferenc pápáról szóló rosszindulatú megjegyzéseit, hogy nincs ezen mit csodálkozni, Bayer evangélikus, hallották volna, mit mondott annak idején Luther Márton a pápáról! Ezzel a miniszternek sikerült jóval felülmúlnia Bayer rosszindulatát.

Szerző: Béres Tamás

Vitathatatlan, hogy Balog Zoltán véleménye nem nélkülöz minden alapot. Két tekintetben van igaza. Helyesen tudja, hogy Luthernek voltak vaskos pápa ellenes megnyilvánulásai, de még jobban tudja azt, hogy ma Magyarországon meglovagolható az a felfogás, amely szerint politikai inkorrektség és a kereszténység valamiképpen összetartozik.

Mindannyiunknak nagy szolgálatot tett volna nyilatkozatával, ha a közművelődésért is felelős miniszterként igyekezett volna bemutatni az egyes keresztény felekezetek tipikusnak mondható teológiai véleményét például az elvándorlók és a menekültek befogadhatóságának kérdésében. Erről a témáról volt szó ugyanis az interjúban, és ha ez a sokakat megmozgató kérdés szerinte felekezeti alapon kezelhető, akkor hivatali megbizatása alapján ő az egyetlen ember, aki erről mind elegendő információval, mind tájékoztatási kötelezettséggel rendelkezhet.

Tovább

Mitől vagyunk evangélikusok?

Vajon mi tesz bennünket evangélikussá? Az, hogy megkeresztelt valamelyik evangélikus templomban egy evangélikus lelkész? Netán az, hogy konfirmáltunk? Esetleg az, ha nagy ünnepekkor megfordulunk egy evangélikus templomban? Csak az számít igazán evangélikusnak, aki minden vasárnap evangélikus gyülekezetbe jár és fizeti az egyházfenntartói járulékot? Vagy az, aki az evangélikus teológiai hagyomány mellett kötelezte el magát és ez formálja életszemléletét? Summa summarum: hogyan határozzuk meg azt, hogy evangélikusok vagyunk?

13.§ A Magyarországi Evangélikus Egyház tagja az a magyar állampolgár és az a Magyarországon élő személy, aki keresztségben részesült, az evangélikus egyháznak a Szentíráson alapuló hitvallásos tanítását elfogadja, vallja és képességei szerint megtartja. 14.§ Az egyháztagság rendesen egyházközségi tagságban valósul meg. Az egyházközség tagja az az egyháztag, aki annak gyülekezeti életében és fenntartásában lelki, szellemi és anyagi erejéhez képest részt vesz és általában az egyházközség területén lakik. Az egyházközség tagjairól nyilvántartást vezet. 15.§ Az egyháztagság elhalálozással, illetve az egyházból való kilépéssel szűnik meg. (1997. évi I. törvény a Magyarországi Evangélikus Egyházról)

A törvény tehát kimondja, hogy a keresztség, a hitvallás elfogadása, annak elveinek megtartása, valamint valamely evangélikus gyülekezethez tartozás és annak támogatása az egyháztagság feltétele. De önmagában egy törvényi leírástól még nem leszünk evangélikusok. 

Tovább

Lutherfeszt, az evangélikus sörfesztivál

„Egyél finomat, igyál tiszta sört és olvasd az igazságot!” – vallotta Luther Márton. Számos, sörrel kapcsolatos idézetet hozhatnánk még a reformátortól, ahogyan az is ismert, hogy Bóra Katalin, Luther felesége otthonukban főzte a reformátor kedvenc italát. Az evangélikus hagyományoktól tehát nem áll távol a kulturált sörfogyasztás. Mindezt, valamint a reformátori asztali beszélgetések hagyományát eleveníti föl az evangélikus sörfesztivál, a Lutherfeszt, amelyet harmadik alkalommal rendeznek meg a reformáció hónapjában. Idén október 22-én várják az érdeklődőket a balatonszárszói Andorka Rudolf Evangélikus Konferenciaközpontban, ahol a fesztivál Frau Luther elnevezésű sörét is csapra verik.

„Minden emberi kapcsolat legizgalmasabb, legfontosabb, legjobb része a személyes találkozás. Amikor nem emailen, nem mobilon, nem skype-on, hanem valóságosan, személyesen találkozunk. Akkor is igaz ez, ha szinte hetente nyílik meg egy új digitális lehetőség a kapcsolattartásra, és sok szempontból tényleg gyakoribb, és könnyebb kapcsolatban lenni egymással. A személyes találkozások alkalmával viszont megállunk, lelassítunk, odafigyelhetünk, a másikat teljes valóságában érzékelhetjük, és ezt nem lehet, nem szabad kihagyni. A találkozáshoz azonban alkalom kell, és talán ezt a legnehezebb megteremteni. Azt, hogy egyszerre legyen idő és legyen megfelelő környezet, egyre nehezebben tudjuk megtalálni, megteremteni. A Lutherfeszt a találkozások lehetősége. Ilyenkor minden adott: az idő, a megfelelő környezet, és mindazok, akik, nyitottak készek a találkozásra, ott lesznek. Egy pohár jó sör mindehhez tulajdonképpen már csak ráadás ” – mondta a Kötőszónak Krámer György lelkész, országos irodaigazgató, a fesztivál idei fővédnöke.

Tovább

Szolidaritás a Népszabadság szerkesztőségével

A Kötőszó és a SZEMlélek blogok szerkesztőinek állásfoglalása.

Mindaz, ami október 8-án a Népszabadság és NOL médiumokkal, valamint a szerkesztőségek tagjaival történt, összeegyeztethetetlen azzal, amit a sajtóról és annak működéséről gondolunk. Úgy véljük, hogy egy ilyen eljárást semmilyen szakmai ok nem indokolhat.

Az intézkedés drasztikus módját – az ország egyik meghatározó sajtóorgánumának hirtelen bezárását, az online tartalmaik elérhetetlenné tételét, valamint azt, hogy a döntésről előre nem tájékoztatták a szerkesztőséget – a Kötőszó és a SZEMlélek blog szerkesztői aggasztónak tartják.

A keresztény értékrendet képviselő médiafelületek fontos küldetése, hogy kiálljanak a vallás-, a lelkiismereti- és szólásszabadság mellett.

A Kötőszó és a SZEMlélek szerkesztősége szolidáris a Népszabadság újságíróival, és imádkozunk azért, hogy jó lelkiismerettel, szabadon és méltó körülmények között végezhessék, végezhessük mindannyian a munkánkat.

Hangolódó #10 | Liszka Viktor

Szombat este van. Eszedbe jut, hogy holnap reggel templomba kellene menned, de nincs kedved hozzá. Nyűgösnek és hasztalannak érzed, keresed a kifogásokat és szomorúan veszed tudomásul: rutinná vált az istentiszteletre járás. Ha ehhez hasonló gondokkal küzdesz, új rovatunkat neked találtuk ki. A Hangolódó-sorozat utazásra hív, melyben különböző zenei útvonalakon gondolkodunk Isten és ember viszonyáról. Néha személyes hangvételben, néha nagyon is közérthetően, de mindenképpen a vasárnapi események felé tekintve. Mai válogatásunkat Liszka Viktor józsefvárosi evangélikus lelkész készítette.

adobe_spark_7_-01.jpg

Szöveg: Liszka Viktor

Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk: „Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a menyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt: Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van: Jöjjetek a menyegzőre! De azok, mit sem törődve ezzel, elmentek: az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta szolgáinak: A menyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt menyegzői ruhába öltözve; így szólt hozzá: Barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs menyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak: kötözzétek meg kezét-lábát, és vessétek ki a külső sötétségre; ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak.” (Mt 22,1-14) 

Példának, vagy példázatnak okáért egy olyan átvirrasztott éjszakának, amely a királyi menyegzőről elmélkedve telik, finom indulása, óriási magasságai, és szédítő mélységei lehetnek. Fölemelő a meghívás, de rögtön elkeserítő, hogy a meghívottak mit sem törődnek azzal. Drámai következmény az erőszak megjelenése meghívottak és az invitáló részéről is. Megrendít, amikor tényleg belegondolok, hogy mi a valódi veszély. De tiszta fürdőköntösbe öltöztet a vérré vált folyókban leúszott ötven hossz után, hogy a lehetőség még mindig ott van? Vajon miféle menekült vagyok én Isten országában? Meghívott menekülő? Vagy kényelmes (de legalábbis megszokott, ismerős) életemből kapok lehetőséget kiszakadni a különleges, de ismeretlen Úr vendégségébe? A külső sötétség fogcsikorgatása és az ünnep zenélő, ragyogó öröme között nincsen más, vagy több árnyalat? Éppen eggyé válok valamivel, vagy bekebelez a nem ismert kegyelem? Lehet, hogy zavaromban elhallgatok, amikor az életem megtartása, és az ígért boldogság elérése történetesen ugyanazt a választ kívánja meg tőlem. A szeretet sem veszélytelen dolog. Persze lehet, hogy a külső sötétségből nézve minden ugyanolyannak látszik a benti fényben, ki tudja. A legsötétebb éjszaka méhében az ember egyetlen dolgot kiált suttogva: szabadíts meg, Istenem. Kívülről nézve a mulatság fénylő ablakait, azok a szememben tükröződve szintén ablakot nyitnak -bennem. És akkor felkel a nap. Lelkész leszek, ruhát veszek, kelő nappal én is kellek. Istennek.

Számok listája:

 • Sol Seppy - Enter One
 • Oi Va Oi - Refugee
 • Nick Cave & The Bad Seeds - When I First Came To Town
 • DJ Krush & Zap Mama - The Danger of Love
 • The Doors - Wishful Sinful
 • Boards of Canada - In a Beautiful Place Out of The Country 
 • Johann Sebastian Bach - BWV 997 Preludium
 • Brian Reitzell & Siouxsie - Love Crime
 • Vieux Farka Touré feat. Dave Matthews - All The Same
 • Eliot Goldenthal - Libera Me 
 • Nitin Shawney - Sunset

Sorozatunk további válogatásait itt hallgathatja meg. 

 

A velünk élő idegen

Ki a mi? Mi az ők? Ki az idegen? Pontosan tudjuk, hogy hol húzódnak a határok, hogy kik és milyenek vagyunk mi, és hogy ehhez képest kik a teljesen másmilyenek? Az idegen nem csak az, aki a kapu előtt áll és zörget. Az idegen, az idegenség köztünk, velünk és bennünk lakik.

Szerző: Laborczi Dóra
kaddish1_2.png

Idegen voltam, amikor a borsodi gettófalvakat jártam, ahol csak a polgármester, a rendőr, a védőnő vagy az orvos volt fehér ember. Nem tudtam, hogyan kell viselkedni, hogy ne keltsek feltűnést. Nem voltam elég hangos, tiszta voltam és jól öltözött, először engem is orvosnak néztek. Aztán a kislányok befonták a hajamat, és megengedtem nekik, az anyjuk a család egyetlen kávéscsészéjéből kávéval kínált, és vakaróval. Adtak, a semmiből is, és ezt el kellett fogadnom. Idegen voltam, és befogadtak.

Tovább

Tetszett a bejegyzés? Kövesd a blogot!

blog.hu