Legyen az ökumené életmód! – Koch Szilvia prédikációja+videó

2017. január 22. - KötőSzó

„A mai Magyarországnak nagy szüksége van a Krisztus által megragadott emberekre! Olyan testvérekre, akik számára az ökumené nem csupán egy hetet, hanem életmódot jelent: akik nem zárkóznak el a másiktól, hanem együtt tudnak szolgálni és munkálkodni abban a világban, amely sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését… Akik reményt és fényt tudnak hozni azokba a házakba és családokba, amelyekről már lemondott a társadalom… Akik láthatatlanul, sóként tudnak hatni a kiégni látszó életekben, és akik a világ világosságának követei mernek lenni a legsötétebb helyeken és helyzetekben is.” Koch Szilvia, nagykanizsai evangélikus lelkész igehirdetése.

kocsis_fulop.jpgKocsis Fülöp görögkatolikus érsek metropolita egy böjti futáson, fotó: nyiregyhaza.hu 

„Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítélem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam, szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől, a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már a célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.” (Fil 3,7-14)

A sportok között rendkívül nagy népszerűségnek örvend manapság a futás. Ahány ember, annyi futási szokás létezik: valaki a rövid távot részesíti előnyben, míg más rögtön a maratont tűzi ki célul maga elé. Van, aki egyedül szeret futni, másokra pedig ösztönző erővel hatnak a lelkes társak. A sportolóknak nemcsak az időpont kijelölésében, hanem a helyszín kiválasztásában is szabadságuk van. 

Tavaly májusig nem is gondoltam volna, hogy ökumenikus lehetőségek rejlenek a futásban… A Run for unity, azaz Fuss az egységért című kezdeményezés keretében katolikus és evangélikus fiatalok egy egész hétvégét tölthettek együtt Sopronban. Az igei alkalmak, városismereti vetélkedő mellett a hétvége fénypontja a 21 km-es futóverseny volt: a versenyzők Ausztriában, Eisenstadtban álltak a startvonalhoz és Sopronba érkeztek meg. Amikor az egyik résztvevőt megkérdeztem, készül-e már lélekben a megmérettetésre, a következő választ kaptam: „Nem a verseny a lényeg, hanem az, hogy együtt lehetünk. Futás közben át fogjuk lépni a határt, de tulajdonképpen a hétvége alatt ezt már megtettük: imádságban és ének közben eltűntek a felekezeti határok!” A hétvége során a futás spirituális dimenzióiba is bepillantást nyerhettem, amikor az egyik szervező elmondta: futás közben imádkozni is lehet. Tapasztalata szerint, mozgás közben a test mellett a lélek is felfrissül: sokkal könnyebb elengedni mindazt, ami terhel, és a célt látva az is világossá válik, hogy kit vagy milyen ügyet kell imádságban hordozni.

Tovább

Hangolódó #25 | Gyógyulj!

Szombat este van. Eszedbe jut, hogy holnap reggel templomba kellene menned, de nincs kedved hozzá. Nyűgösnek és hasztalannak érzed, keresed a kifogásokat és szomorúan veszed tudomásul: rutinná vált az istentiszteletre járás. Ha ehhez hasonló gondokkal küzdesz, új rovatunkat neked találtuk ki. A Hangolódó-sorozat utazásra hív, melyben különböző zenei útvonalakon gondolkodunk Isten és ember viszonyáról. Néha személyes hangvételben, néha nagyon is közérthetően, de mindenképpen a vasárnapi események felé tekintve. Mai válogatásunkat a vasárnapi textus alapján a gyógyulás reményében készítettük.

adobe_spark_2_-01_1.jpg

Jézus meggyógyít egy leprást

Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt, és íme, odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: Akarom. Tisztulj meg! És azonnal megtisztult a leprától. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes rendelt el, bizonyságul nekik.

Jézus meggyógyítja a kapernaumi százados szolgáját

Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte őt: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Ő így szólt hozzá: Elmegyek, és meggyógyítom. De a százados ezt felelte: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, nekem is vannak alárendelt katonáim. És ha azt mondom az egyiknek: Menj el! – akkor elmegy, és a másiknak: Gyere ide! – akkor idejön, vagy ha szólok a szolgámnak: Tedd meg ezt! – akkor megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt az őt követőkhöz: Bizony mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izráelben. De mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában; akik pedig a mennyek országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus: Menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. (Mt 8,1-13)

Pár napja már elkészítettem a mai válogatást és kigondoltam a mai Hangolódónak a szövegét. Tudtam, hogy az ökumenikus imahétről és Jeff Buckley Grace című számáról szeretnék írni. Éreztetni akartam, hogy az ökumenikus imahét a sebekről és azoknak a gyógyulásáról, míg a Grace az isteni kegyelemnek – annak az érzésnek, hogy valaki szeret – gyógyító és átformáló szerepéről szól.

De ez most nem megy. A ma reggeli buszbaleset felülírta az elképzeléseimet.

Tovább

Amikor egy menekült fejből mondja a Szózatot

Mi a magyar közlöny? Mik azok a corvinák? – hangoznak a magyar állampolgársági vizsgán a kérdések, melyekre Wilson, a fekete biztonsági őr nem tudja a választ, a Szózatból viszont fejből idéz. Abban a pillanatban, ahogy elkezdi szavalni Vörösmarty Mihály versét, megnyeri a nézőt, s közvetlenül azután is, mikor a vizsgabiztos kérdésére válaszol, ő hogyan is értelmezi Vörösmarty sorait. Wilson ekkor árulja el azt is, hogy ő nem tudott a saját hazájában élni s halni, mert ahol a katonák fogadást kötnek arra, hogy a várandós nőkből kivágott csecsemő fiú-e vagy lány, ott nem lehet.

Szerző: Kézdi Beátamozikepek_5.jpg

Az állampolgár című játékfilm ilyen erős öt perccel indít, de Vranik Roland legújabb munkája nem csupán menekült-sztori, hanem egy megrázó szerelmi történet is egyben. A profi magyar színészek (Máhr Ági csupaszív tanára, Znamenák István szókimondó, de jólelkű hentese, Barbinek Péter féltékeny férje, Szalontay Tünde pedáns üzletvezetője – mind remek alakítások) mellett a menekülteket amatőrök alakítják, de ez pont erősíti a filmet.

Tovább

Hangolódó #24 | Lift! zenekar

Szombat este van. Eszedbe jut, hogy holnap reggel templomba kellene menned, de nincs kedved hozzá. Nyűgösnek és hasztalannak érzed, keresed a kifogásokat és szomorúan veszed tudomásul: rutinná vált az istentiszteletre járás. Ha ehhez hasonló gondokkal küzdesz, új rovatunkat neked találtuk ki. A Hangolódó-sorozat utazásra hív, melyben különböző zenei útvonalakon gondolkodunk Isten és ember viszonyáról. Néha személyes hangvételben, néha nagyon is közérthetően, de mindenképpen a vasárnapi események felé tekintve. Mai válogatásunkat a Lift! zenekar készítette. 

adobe_spark_3_-01.jpg

Nagyon megörültünk a Hangolódónak, hiszen a zene által jobban megismerhető egy egyén, vagy akár egy zenekar belső világa, mozgatórugói. A Lift! tekintetében ez különösen is érdekes lesz, mivel nagyon különböző zenéket hallgatunk, ebből áll össze az a különleges zenei világ, amit képviselünk.

A Lift! története a világ másik oldalán kezdődött: csapatunk két tagja, Orsi és Áron, részt vettek az Egyházak Világtanácsának 2013-as, dél-koreai konferenciáján, ahol különböző népek és felekezetek keresztény énekeivel is megismerkedhettek. Hazatérve Budapestre elhatározták, hogy az örömzenélést ökumenikus együttesben itthon is folytatni szeretnék. Ezzel egy időben Maci bácsiban (Huszák Zsolt) is megfogalmazódott az igény, hogy az evangélikus Tamás-misének ütőképes zenei csapatot szervezzen. A két kezdeményezés összeért, így alakult meg a Lift!, amely elsősorban a Tamás-mise házi zenekara lett, de mindenütt az ökumenét, a világra való nyitottságot és az igényes könnyűzenét képviseljük.

Célunk, hogy az egyedi feldolgozásban megszólaló brazil, palesztin, ruandai, kameruni, vagy kanadai énekeken át új fénybe helyezzünk megfakult üzeneteket, s megmutassuk, hogy a világ különböző pontjain számtalan testvérünk él, akikre érdemes odafigyelni. Az elmúlt három évben számtalan helyen felléptünk civil közösségek alkalmaitól gyülekezeti rendezvényeken át országos fesztiválokig. Újabban az ősi mise-liturgia tételeinek újraértelmezésén dolgoztunk, melynek eredménye egy 21. századi, progresszív, nagyvárosi istentisztelet lett.

Tovább

Luther a címlapon: a marketingguru és a megelevenedett történelem

Korszerű megközelítések

Az idei első Evangélikus Élet magazin és a HVG január 5.-i lapszámának címlapján is szerepelt Luther Márton. Előbbi Yadegar Asisi tavaly novemberben Wittenbergben átadott Luther körpanorámájának egyik részletét ábrázolja, utóbbi pedig azt fejtegeti, miért tekinthető Luther a világ első médiastratégájának.  

20161029_wittenberg_luther1517_fotos_tom_schulze_c_asisi_10.jpg

„Nem csak a reformáció vezéralakja volt Luther Márton. Az emlékévben azt is érdemes felidézni, hogy mesterien alkalmazta korának új médiáját, a könyvnyomtatást” – olvasható Bedő Iván Szentírástudó című cikkének bevezetőjében (HVG). Ebben a szerző Andrew Pettegree skót történész Luther, a márka (Brand Luther) című könyvére hivatkozik. Pettegree ebben – a reformációi emlékévre megjelent – munkájában használja Lutherre a bevezetőben is említett médiastratéga jelzőt.

Aligha ünnepelnénk ma Luthert, ha nem használta volna mesterien az új médiát" – írja Bedő.

Tovább

Csak tömegben nem tudunk mit kezdeni a menekültekkel

Egy letaglózó színdarab az emberi sorsokról

Alföldi Róbert egy 2000-es évek közepén íródott menekülttörténetet mutatott be a hétvégén a Radnóti Színházban – tomboló sikerrel. A tapsvihar most leginkább nem a nevének szólt, hanem annak az emberi történetnek, melyet három órán át letaglózva nézett a közönség. Az előadásból nem tolakodott előre a rendező egyénisége, okosan a háttérben maradt, úgy beszélt a menekültekről, hogy nem pártpolitizált, ezért lett az egész megkérdőjelezhetetlenül erős és hatásos. 

 Szerző: Kézdi Beáta futotuz.jpg

Wajdi Mouawad libanoni származású kanadai drámaíró Futótűz című műve egy izgalmas nyomozás története: Nawal Marwan halála után végrendeletben adja ikergyermekei tudtára, hogy halottnak hitt apjuk valahol él, és van egy bátyjuk is. A fiatalok azt a feladatot kapják, hogy találják meg a két elveszett családtagot, és adjanak át nekik egy-egy borítékot.

Jeanne és Simon először tiltakoznak a feladat ellen, mivel anyjukkal nem különösebben volt rózsás a viszonyuk, hiszen az asszony 17 éves korukban egyik napról a másikra elhallgatott, és soha többet nem szólt hozzájuk. A kíváncsiság először az ikerpár lány tagját hajtja, de idővel a fivér is követi őt a kutatásban, így saját gyökereik, múltjuk után erednek. Nyomozásuk során egyre jobban belemerülnek egy múltbéli véres háború részleteibe, egy keleti ország kultúrájának korlátaiba és szokásaiba, és ezáltal azt is elkezdik tisztán látni, miért volt velük anyjuk titokzatos, és végül miért hallgatott el.  

Wajdi Mouawad drámája beszippant, és nem is engedi el a nézőt három órán keresztül. Újabb és újabb részletek derülnek ki a gyerekek és az asszony múltjáról, ezáltal egy közel-keleti ország kultúrájáról. Mégis, csak a végén áll össze a kép. A végkifejlet pedig olyannyira megrázó, hogy magunk is megnémulunk. Csak egy-két idősebb néző szisszen fel, és mondja bele a csendbe: jaj, ne.

Tovább

Nem evangélikus lelkész lopta el a gyerekek ajándékait

Mikor beszéljünk evangélikusokról és mikor ne?

A legtöbb hazai médiafelületen megjelent és pillanatok alatt el is terjedt a múlt héten (mno.hu, 444.hu24.hu), hogy egy vajdasági evangélikus lelkész lopta el több száz rászoruló gyerekek karácsonyi ajándékát. A hamis információ hamar bejárta az internetet, az azonban az eset mellett szintén szomorú, hogy a helyreigazításnak már korántsem volt ekkora visszhangja. Pedig hamar kiderült, hogy ugyan valóban lelkész volt az illető gazember, csak éppen egy szabadkeresztény közösség vezetője és nem az evangélikus egyházé.zombor_ajandekok.jpg

„Egy evangélikus lelkész ellopta a zombori gyerekek karácsonyi ajándékait” – harsogta a múlt héten jó pár sajtóorgánum, mint kiderült, igaztalanul. A cikkek egy szerb lapra hivatkozva arról számoltak be, hogy a német ajándék-szállítmányt a tettes ellopta, majd a dobozokat és a csomagolópapírt a Bácskai-Nagy-csatorna partján levő illegális szeméttelepre vitte.

A lopásra úgy derült fény, hogy valaki megtalálta az eldobált csomagolópapírokat. Az üres ajándékcsomagok között pedig több üdvözlőlap is volt, amelyeken az ajándékot küldő gyermekek német nyelven kívántak boldog karácsonyt és új évet szerbiai kortársaiknak.

Tovább

Ebben a bódéban lakik Indián | Barátai lakókocsira gyűjtenek neki

Másfél évet egy sátorban lakott, de egyszer minden holmijának hűlt helyét találta. Akkor építette ezt a kalyibát valahol Pesten, egy garázssor mögötti vasúti töltés mellett. Naponta gitározik egy aluljáróban. A barátai most egy lakókocsira gyűjtenek, abban tényleg jól élne.

wp_20170105_13_36_03_pro.jpg

Indiánnak szólítják a környéken. Volt állami gondozott társai Kínai néven emlegetik. Mindenki azt mondja róla, hogy megvédte a kisebbeket. 

Egy rokonát sem ismeri. 27 éves korában egy - tapintatosságból el nem mesélhető - ügy miatt összetört a korábban is sokat szenvedő szíve. Húsz súlyos év következett: alkoholizmus, ide-oda verődés, sorstalanság.
Két éve nem iszik, de elege lett a kiszolgáltatottságból. Másfél évet egy sátorban lakott, de egyszer minden holmijának hűlt helyét találta. Akkor építette ezt a kalyibát valahol Pesten, egy garázssor mögötti vasúti töltés mellett. Naponta gitározik egy aluljáróban. Énekelni nem akar, mert alig van foga. Hétvégén piacozik. Megkeresi a kenyérre valót. Az áramot egy akkumlátorból nyeri. Hamarosan a fogsorát is kipótolják.

Barátai egy használt lakókocsit szeretnének neki adni, abban tényleg jól élne. Kedves, őszinte, szerető szívű embert ismertek meg benne.

Tovább

Hangolódó #23 | Beszélj! - A tizenkét éves Jézus a templomban

Szombat este van. Eszedbe jut, hogy holnap reggel templomba kellene menned, de nincs kedved hozzá. Nyűgösnek és hasztalannak érzed, keresed a kifogásokat és szomorúan veszed tudomásul: rutinná vált az istentiszteletre járás. Ha ehhez hasonló gondokkal küzdesz, új rovatunkat neked találtuk ki. A Hangolódó-sorozat utazásra hív, melyben különböző zenei útvonalakon gondolkodunk Isten és ember viszonyáról. Néha személyes hangvételben, néha nagyon is közérthetően, de mindenképpen a vasárnapi események felé tekintve. Mai válogatásunkat a holnapi igehirdetési textus alapján készítettük, és a megszólalás, a felszólalás szükségességéről szól.

adobe_spark_1_-01_2.jpg

Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a páska ünnepére. Amikor tizenkét éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az útitársak között van, elmentek egynapi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. Három nap múlva találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket, és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anyja pedig így szólt hozzá: Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, apád és én kétségbeesetten kerestünk téged. Ő pedig így válaszolt: Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én Atyám házában kell lennem? Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében, Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. (Lk 12,41-52)

Van olyan emberi hang, melyet túl nagy kétely övez. Furcsa, nem odaillő, gyenge. Vannak olyan hangok is, melyek még a kétséget sem tudják kifejezni, mert nem hallgatja, nem hallja meg őket senki. Vannak, amelyek beleüvöltenek a végeláthatatlan sötétségbe és sosem érkezik rájuk válasz. Olyan hangok is akadnak, amelyek próbálnak tiszta üzenetet közvetíteni, de azt kiforgatják, félreértelmezik vagy jelentéktelenné teszik.

Tovább

Mit ünneplünk vízkeresztkor?

A legtöbbeknek az jut eszébe vízkeresztről, hogy ilyenkor szedjük le a karácsonyfát, esetleg derenghet valami a három királyokkal kapcsolatban is. Összegyűjtöttünk minden tudnivalót és érdekességet erről a napról, ami húsvét után a legrégebbi keresztény ünnep. Tudtad például, hogy nem is biztos, hogy a bölcsek csak hárman voltak, és, hogy rengeteg szállodát neveztek el róluk szerte Európában?

Az ortodox (keleti) egyházban ilyenkor ünneplik karácsonyt, a nyugati egyházban pedig hármas ünnep, Jézus megjelenésének momentumait kapcsolja össze. A keresztények ilyenkor megemlékeznek a napkeleti bölcsekről, Jézus megkeresztelkedéséről és a kánai menyegzőn véghezvitt első csodájáról (amikor a vizet borrá változtatta). A katolikusok a 2. vatikáni zsinat óta a napkeleti bölcsek látogatását ünneplik ekkor.

Lehet, hogy nem is hárman voltak 

Napkeleti bölcsek karakterében és Jézus elé járulásában az a gondolat fogalmazódik meg, hogy Jézus nemcsak a zsidókhoz jött el – a messze földről érkező pogány bölcsek is leborultak előtte. Érdekes, hogy valójában pontosan nem tudjuk, hányan lehettek, de az ajándékok száma alapján – Origenész ír a három ajándékról – három király lett belőlük. A napkeleti bölcsek különben azért lettek királyok a későbbi hagyományban, mert a szír források egyiküket Goudophare királlyal azonosítják, akit Tamás apostol keresztelt meg. Egyesek Noé fiainak (Sém, Kám és Jáfet) leszármazottait, mások az akkor ismert földrészek Európa, Ázsia, Afrika) képviselőit látják bennük. Ez utóbbi felfogás az oka annak, hogy a harmadik királyt a középkortól kezdve szerecsennek ábrázolták. Állítólag Beda Venerabilis (672–735.) jegyzi fel először a nevüket: Caspar, Melchior, Balthasar. Le is írja őket. Ez azért érdekes, mert a ravennai San Apollinare Nuovo korábbi mozaikján (Nagy Theoderik idejéből) is ott a három név. Ez első ábrázolásuk:

Tovább

Tetszett a bejegyzés? Kövesd a blogot!

blog.hu