Lehel László: Mozgásteret kínáltak, és én nem mondtam nemet

2017. május 04. - KötőSzó

Öt nappal ezelőtt terjedelmes cikk jelent meg a Magyar Nemzetben, amely részletesen feltárja Lehel Lászlónak, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatójának, evangélikus lelkésznek a titkosszolgálati múltját: „Filozófus” fedőnéven az állambiztonság beszervezett ügynöke volt. Lehel László mindeddig nem reagált a vele szemben megfogalmazott vádakra. Az alábbi interjúban a Kötőszó evangélikus közéleti blog kérdéseire válaszol.

Szerző: Illisz L. Lászlóll1.jpg

– Miért várt öt napot azzal, hogy reagáljon az önt ért vádakra, és miért éppen az evangélikus sajtóban áll a nyilvánosság elé?

– Nekem az evangélikus közösség az otthonom, közöttük nőttem fel, itt kaptam feladatot, evangélikus lelkész vagyok, ide tartozom. Egyébként pedig tudatosan nem akartam pár perces interjúkat adni egy olyan témáról, amely mélyen érinti az egyházat, a segélyszervezetet és persze engem. Az elmúlt öt napban némileg csitultak a kezdeti indulatok, és arra is volt idő, hogy részletesen át tudjam beszélni ezt a történetet a munkatársaimmal. Tartoztam nekik ennyivel.

– Ezek szerint ők már mindent tudnak.

– Igen, őszintén és részletesen elmondtam nekik mindent, hiszen felelős vagyok egy több mint háromszáz fős közösségért. Visszaléptem a pozíciómból, és tisztában vagyok azzal is, hogy választ kell adnom a most felvetődő kérdésekre. Az Ökumenikus Segélyszervezet (MÖS) az elmúlt évtizedekben sokat tett le az asztalra, tiszteletre méltó emberek sokasága segítette és segíti most is a munkánkat. Mindez olyan érték, amit sem kockára tenni, sem pedig veszni hagyni nem szabad. Úgy gondolom, ebben a helyzetben egy pillanatig nem volt kérdés, hogy vállalom a nyilvánosságot, de az sem, hogy a saját közösségem lesz az első.

– Emlékszik még, hogy mivel kereste meg az állambiztonság? Mit ajánlottak?

– Baráti jellegű beszélgetést kezdeményeztek, mert állításuk szerint felfigyeltek arra az aktív és értékes munkára, amit a rám bízott evangélikus gyülekezetben végeztem. Arra kértek, hogy támogassam a Belügyminisztérium munkáját. Azt mondták, azzal a feladattal bízták meg őket, hogy segítsék az állam és az egyházak együttműködését. És az is szóba került, hogy a munkámmal elősegíthetem, hogy külföldön pozitívan ítéljék meg azt az erőfeszítést, amit a magyar állam az egyházakkal való viszony rendezésére fordít.

– Nem kételkedett? Elhitte, hogy csak a Dunaharasztiban végzett munkájára figyeltek fel?

– Nekem ezt mondták. Egyébként lelkészként rengeteg nehézséggel szembesültem. A gyülekezet alig-alig működött, ezért tudatos kereséssel, szervezéssel kellett megszólítanom a híveket. Címlistát készítettem, leveleket írtam, hívogattam őket, s ezt követően be is hívtak az Állami Egyházügyi Hivatalba (ÁEH), és kérdőre vontak, hogy miért írogatok leveleket a híveknek, miért akarok új templomot építeni. Arra intettek, hogy nem kellene ennyit nyüzsögni, legyen elég annyi hívő, amennyi vasárnaponként elmegy a gyülekezetbe.

– Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (ÁBTL) fellelhető iratok szerint önt 1983-ban szervezték be. Aki ebben az országban felnőttként, pláne egyházban élt, annak ekkor tudnia kellett, hogy az állambiztonság III/III. részlegének egyházügyekkel foglalkozó munkatársai nem azzal foglalkoznak, hogy harmonikus együttműködést alakítsanak ki az állam és az egyházak között. Miként a kommunista blokk többi országában, itt is módszeresen üldözték az egyházakat, papokat vegzáltak, ifjúsági szervezeteket figyeltek meg és bomlasztottak. Erre nem gondolt az első, baráti hangulatú beszélgetés alatt?

– Akik engem megkerestek, azok az ÁEH munkatársainál lényegesen felvilágosultabb, korszerűbb gondolkodású emberek voltak. Nem arra kértek, hogy hanyagoljam el az ifjúsággal kapcsolatos lelkészi munkámat, éppen ellenkezőleg.

– Szinte elképzelhetetlen, hogy a ’80-as évek Kádár-rendszerében élve nem ötlött fel önben, hogy azért kérik erre, hogy információkat szerezzenek. Tudta ön pontosan, hogy mire vállalkozik?

– Mai eszemmel visszagondolva, azt kell mondanom, hogy nem tudtam. Ez csak jóval később tudatosult bennem, akkor pedig igyekeztem eltávolodni az állambiztonsági szolgálattól.

– A Magyar Nemzetben megjelent cikk azt állítja, hogy hazafias, eszmei, politikai meggyőződésére apellálva szervezték be, vagyis nem kellett önt kényszeríteni arra, hogy aktív ügynöki tevékenységgel szolgálja a kommunista rendszert. „A szocialista rendszerrel szemben lojális, a hálózat munkát szívesen vállalta” – idézi a cikk írója az ÁBTL-ben található iratokat. Igaz ez?

– Nem. Aki szívesen csinált ilyesmit, az megtalálta a módját. Jelentkezett a pártba, a Munkásőrségbe vagy a belügyhöz. Én az ÁEH által a gyülekezeti munkámmal kapcsolatban feltett kérdéseket nyomásgyakorlásként éltem meg, és abban bíztam, hogy enyhülni fog ez a nyomás, ha együttműködöm a titkosszolgálattal.

ll2.jpg

– Mindez 1983-ban történt, és az ÁBTL-ben fellelhető iratok szerint önt 1988 decemberéig aktív ügynökként tartották nyilván. Ebben az időszakban a beszervezettek többsége valamiféle előny reményében vállalta az együttműködést. A ’80-as évek közepétől már egyértelműen érzékelhető volt a rendszer erjedése, és aki visszautasította az állambiztonság megkeresését, az közel sem vállalt akkora kockázatot, mint azok, akik a ’60-as vagy pláne az ’50-es években tették ezt meg. Akkoriban életveszélyes fenyegetések hangzottak el, ellehetetlenítették az ellentmondók gyermekeinek életlehetőségeit. Ön 1983-ban legfeljebb azzal a kockázattal számolhatott, hogy nehezebb lesz a gyülekezetszervezési munkája. Miért azt az utat választotta, hogy szolgálja a kommunista rendszert?

– Az állambiztonsággal való kapcsolatom jelentős része az egyházak nemzetközi tevékenységét érintette. Többször jártam külföldön, több országban voltak egyházi kapcsolataim. 1984-ben Budapesten tartotta nagygyűlését a Lutheránus Világszövetség, leginkább ez a vonal érdekelte őket. Abban kérték a közreműködésemet, hogy a világeseménnyel kapcsolatban Magyarországról pozitív kép alakuljon ki külföldön. Én azt érzékeltem, hogy lehetőségek nyílnak előttem, bátrabban végezhetem a lelkészi munkámat, ez a kapcsolat a korábbinál nagyobb szabadságot biztosított nekem ezen a területen. Nem vegzált az ÁEH, hagytak dolgozni, és ezt a mozgásteret igyekeztem kihasználni a gyülekezeti munkámban. Ezért nem mondtam nemet a megkeresésre.

– De azt tudnia kellett, hogy ennek a viszonylagos szabadságnak súlyos ára van, az ügynöktől munkát várnak, jelentenie kell. Ráadásul a 6-os karton tanúsága szerint önt „titkos megbízott” státuszban foglalkoztatták, ami titkosszolgálati középkádernek számított, vagyis több volt egyszerű, beszervezett ügynöknél. Tudta ezt, amikor aláírta a beszervezési nyilatkozatát?

– Egyetlen iratot kellett aláírnom, amiben az állt, hogy az egyház érdekét szolgáló ügyekben folytatok konzultációkat a kapcsolattartóimmal. Fogalmam nincs arról, hogy ezt követően milyen iratokat készített az állambiztonság rólam, illetve azt sem tudom, hogy milyen kádernek soroltak be.

– Hihető volt az, hogy a kádári állambiztonság ügynökei az egyház javát akarják?!

– Akkor nyilván igen. Ezt utólag nem tudom mással magyarázni, mint azzal, hogy a velem kapcsolatba lépő emberek egészen mások voltak, mint azok, akiket az ÁEH-ban megismertem. Úgy éreztem, megértik azt, hogy a gyülekezetnek, az egyháznak nagyobb mozgástérre van szüksége. Ma már úgy gondolom, hogy ott és akkor ezt a viszonyt rosszul ítéltem meg.

– Nyilván nem csak az LVSZ 1984-es budapesti kongresszusa idején kellett jelentenie. Mit vártak el egy titkos megbízottól? Mit vártak el öntől?

– Időről időre két ember keresett fel rendszeresen. Előfordult, hogy nyíltan eljöttek a dunaharaszti lelkészi hivatalba és ott beszélgettünk.

– Írásban jelentett? Ez azért is fontos körülmény, mert a Magyar Nemzet cikke szerint az ÁBTL-ben fellelhető iratok között nem találhatóak ön által írt jelentések.

– Nem írtam jelentést.

– Akkor is ezt fogja mondani, ha utóbb mégis előkerül egy?

– Nem fog előkerülni, mert nem írtam. Iratokban lehetnek engem érintő hivatkozások, de én egyetlen sort sem írtam le.

– Az önnel folytatott beszélgetésekről a tartótisztek az ön tudomása szerint írtak feljegyzéseket? Erre nem kérdezett rá?

– Az én jelenlétemben nem készültek. Hogy utólag mit írtak, arról nincs tudomásom.

– A tartótisztekkel folytatott beszélgetések során megfogalmazott kérdések mire irányultak? Eseményekre? Konkrét személyek után is érdeklődtek?

– Elsősorban eseményekre. Konkrét személyek megfigyelését nem kérték tőlem. Az LVSZ-nagygyűléssel kapcsolatban például arra voltak kíváncsiak, hogy hol vannak az egyházon belül azok a rizikófaktorok, melyek veszélyeztethetik az esemény sikerességét. Nagyon érdekelte őket az egyház és az ifjúság viszonya is.

– A lelkész és az őt körülvevő közösség viszonya a bizalomra épül. Hogyan tudta lelkileg összeegyeztetni az ügynöki tevékenységet a lelkészi hivatással? Nem volt lelkiismeret-furdalása?

– Abban a pillanatban nem, mert a megkeresésem után azonnal tájékoztattam az akkori püspökömet, Káldy Zoltánt, aki azt mondta, hogy nyugodtan csináljam.

– Káldy Zoltán is beszervezett ügynök volt.

– De akkor nekem erről fogalmam sem volt. Egyházi feladatokat kaptam tőle, melyeket legjobb tudásom szerint végrehajtottam.

– Az evangélikus egyház vezetése a ’80-as évek közepén kinevezte önt az egyházi sajtó élére. Káldy Zoltán ezt abban a tudatban tette, hogy önnek kapcsolata van az állambiztonsággal, sőt 1987-ben, az egyház vezetésének jelölése alapján lett ön a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) főtitkára. A titkosszolgálati kapcsolatai szerepet játszhattak abban, hogy megkapta ezt a pozíciót? A Magyar Nemzet cikke idéz egy belső jelentést, amelyben azt rögzítik, hogy a „hálózatunk egyik tagját főpappá, másikat az Ökumenikus Tanács fontos vezetőjévé választották”. MEÖT-főtitkárként is együttműködött az állambiztonsággal?

– Nem, nem is kerestek. Korábban jeleztem, hogy nem kívánom folytatni az együttműködést, és ők ezt tudomásul vették.

ll3.jpg

– Ön szerint a személyes karrierjének alakulásában szerepet játszott pozitív értelemben az, hogy kapcsolatban állt az állambiztonsággal?

– Az én karrierem alakulása elsősorban az egyház vezetőinek döntésétől függött. A püspöktől kaptam feladatokat, ösztöndíjakat.

– De az ügynök Káldy Zoltán tudta, hogy ön is része a hálózatnak?

– Nyilvánvalóan tudta, mert korábban elmondtam. Tudta, hogy megbízhat bennem, de számomra nem volt ismert az ő tevékenysége.

– Megbízható embernek tartotta önt, s ő is végezhette a feladatát, jelenthette a tartótisztjének, hogy egyre jobb pozícióba helyezi a hálózat emberét.

– Erről csak Káldy püspök úr tudna beszélni, ha élne.

–1989-ben ön aktív szerepet vállalt a páneurópai piknik során Nyugatra menekülő keletnémet állampolgárok, illetve a romániai forradalom idején a rászorult határon túli magyarok segélyezésében. Ekkor kapcsolódott be a segélyszervezeti munkába, és a MÖS genezisét is nyilván itt kell keresni. Játszott-e valamiféle szerepet a titkosszolgálati kapcsolata abban, hogy erre az útra lépett?

– Nem. Kategorikusan kijelenthetem, hogy ekkor már nem volt semmiféle kapcsolatom a titkosszolgálattal.

– A titkosszolgálatok – ha nem muszáj – ritkán engednek el ügynököket. A Magyar Nemzet cikkében az áll, hogy önt 1988-ig aktív hálózati személyként tartották nyilván, ugyanakkor a jelentései máig nem kerültek elő. Ön most azt állítja, hogy nem írt jelentéseket, de felvetődhet a kérdés, hogy a rendszerváltozást pozíciójukban átvészelő állambiztonsági tisztek a bizonyítékok eltakarításával is igyekeznek védeni azokat az ügynökeiket, akikkel nem szakítják meg a kapcsolatot. 1989, vagyis a rendszerváltás után volt kapcsolata a Nemzetbiztonsági Hivatallal?

– Nem írtam jelentéseket, és nem, a rendszerváltozást követően már nem volt kapcsolatom a nemzetbiztonsági szolgálattal.

– Az Élet és Irodalom egy 2006-ban, az evangélikus egyház beszervezett ügynökeiről szóló cikkében megemlíti a „Filozófust”, majd a Luther Kiadó Háló 2. címmel 2014-ben kiadta az MEE által működtetett, az egyház vezetőinek ügynökmúltját, illetve érintettségét kutató bizottság összefoglaló jelentését. Ebben a kötetben ugyancsak megemlítik a „Filozófus” fedőnéven hálózati személyként tevékenykedő evangélikus lelkészt. Ekkor nem érezte úgy, hogy fel kellene tárnia az igazságot? Már csak azért is, hogy az evangélikus közösséget mentesítse az utóbbi, most be is következett, kínos leleplezéstől?

– A Háló 2. kötet megjelenése után, vagyis 2014-ben az evangélikus egyházi vezetőkkel több beszélgetésben szóba került a „Filozófus” fedőnevű ügynök azonosítása. Vállaltam, hogy én voltam, és vállaltam, hogy állok az egyház imént említett tényfeltáró bizottsága rendelkezésére.

– Megkeresték?

– A mai napig nem. Most fog erre sor kerülni.

– Megpróbálta ön az észak-koreai hatóságoknál elkaszálni Lukács Csabát, a Baptista Szeretetszolgálat önkéntesét, a Magyar Nemzetben megjelent cikk szerzőjét?

– Soha nem tettem ilyet. A cikkben említett, általam írt állítólagos feljelentés nem létezik. Ez rágalom, ennek kapcsán jogi lépéseket fogok tenni. Aki ilyet állít, annak bizonyítania kell a szavai megalapozottságát.

– Mivel magyarázza, hogy éppen most és éppen a MÖS „piaci konkurensének”, a Baptista Szeretetszolgálatnak az egyik önkéntese állt elő ezzel az üggyel?

– Sokféle szál kuszálódott össze ebben a mostani történetben. Nyilván van erről véleményem, de ezt most nem szeretném a nyilvánossággal megosztani.

– Felfüggesztette tevékenységét a MÖS-ben, hogy magánemberként tudjon válaszolni az önt ért vádakra. Ezt most megtette. Hogyan tovább?

– A felfüggesztést önként vállaltam, ideiglenes jelleggel. Amennyiben végképp megrendült irántam a bizalom, annak konzekvenciáit vállalom. A lényeg, hogy a segélyszervezet értékes munkája folytatódhasson. 

– Igaz mondás, hogy régi bűnnek hosszú az árnyéka. Az elmúlt évtizedekben biztosan sokszor végiggondolta, mi lesz akkor, ha minderre fény derül. Most szembe kell néznie egykori önmagával és persze azokkal is, akiknek akkori tevékenységével és a mostani lelepleződéssel fájdalmat vagy akár erkölcsi kárt, hátrányt okozott. Mit gondol erről?

– Az elmúlt hosszú évek alatt ez sok fájdalmat, nyugtalanságot okozott nekem, hordoztam a saját keresztemet. Most nem tehetek mást, mint hogy megkövetem azokat, akik csalódtak bennem. Ami történt, azt nem lehet semmissé tenni, de arra kérek mindenkit, hogy amikor megítélnek, a mérleg másik serpenyőjébe tegyék bele mindazt, amit az elmúlt évtizedekben a segélyszervezetben tettem. Az én életem java a közösségépítésről szól. Hibát is követtem el, szembe kell néznem önmagammal, és a tetteimért most nyilvánosan vállalom a felelősséget.

A bejegyzés trackback címe:

http://kotoszo.blog.hu/api/trackback/id/tr7512481223

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben.

Ludwig Lutheranus 2017.05.04. 20:20:58

Hm... Hm...

Korábbi töriszakos egyetemistaként volt némi - az átlaghoz képest talán picit "plusz" rálátásom - az ilyen "ügynök jellegű" dolgokra, így annyit elmondhatok (nagy dolgot nem árulok el, sőt!): ha nincs jelentés (mindegy, hogy volt-e, csak megsemmisítették, vagy tényleg nem volt), ha van, bizonyos szempontból lényegtelen, mert azok nélkül sokszor azt mond és azt ír szinte akárki, amit csak akar; és ha van is, akkor alighanem titkosított, de ha mégsem, akkor sincs igazából jelentősége, mert "echte" büntetés nem jár érte...

Nem akarok LL fölött ítélkezni, hiszen nem tudhatjuk, pontosan mi zajlott le zárt ajtók mögött anno, ki mit írt le akkor, és ahhoz képest mit mond/ír le ma...

Ugyanakkor egyvalami nem világos: ha három éve ő egyszer már coming out-olt az egyházunk vezetői előtt, akkor legalább a bizottság miért nem kereste meg őt? (Akkor, amikor ez kiderült...)
Na mindegy...

Kíváncsi vagyok, hová fut ki az ügy!

Ludwig Lutheranus 2017.05.04. 20:29:28

Még annyi: sajnos volt olyan korábban, hogy egy beszervezett kartonjára azt írták, hogy "szocialista hazafias alapon" jelentkezett, miközben kényszerítették... Vagy valami nem tetszett a tartótisztnek a K lakásban (ne felejtsük: szinte biztos, hogy ezek be voltak drótozva!) lezajlott egyik beszélgetésben, és úgy írta meg a jelentést, hogy - hangfelvétel ide vagy oda - azzal "kiszúrt" az illetővel (és így az illető gyereke már azelőtt bukhatta a fősulis felvételit, mielőtt elkezdett volna rá készülni - hiába lehetett ez akár pont a szervezés alapja/ára!)

Érdekes (és valahol szomorú) dolgok ezek...

Jó lenne az ügynökakták kapcsán egyszer most mér végre tisztán látni!!!!

Görög Zoltán 2017.05.04. 22:15:54

Laci!

A sajnálat mellett megértelek, hiszen én is oly korban éltem ...

Amit nem értek: ha a hosszú évek annyi fájdalmat, lelkifurdalást okoztak Neked, miért nem könnyítettél magadon? Le tehetted volna ezt a keresztedet.

Istenen kívül senki nem ítélhet meg cselekedetedért. Az Ő irgalma kísérjen tovább!

babyface1 2017.05.04. 22:17:26

Az a kérdés az egyház, a MÖSZ, és mindenki számára, hogy ezek után etikus pozícióban maradni? Apám nem tanulhatott tovább, mert nem vállalta a vörös könyvet. Volt választása.

Lehel László intelligens ember, de az egész interjúban a naívát alakítja. Hiteltelen. Ahogy az egyház, a MÖSZ is az lesz, ha nem határolódik el.

KissGecihuszár 2017.05.04. 22:22:03

@Ludwig Lutheranus: Tisztán látni? Abszurdisztáni k.oszlandben? Ugyanmár! Ameddig itt egy olyan fidesz-kndp regnál, melyben alsó hangon 20-25% nyi ex besúgó tölt be kulcspozíciókat, nos addig senki ne képzelje már azt, hogy ezek az emberfélék -én inkább véglényeket írnék- majd a saját halálos ítéleteiket fogják aláírni azzal, hogy engednek egy valamirevaló lusztrációs törvényt átmenni a parlamenten. Ebben a témában is csak egy jóféle forradalom hozhat megnyugvást, mert abban a helyzetben legkevésbé lesz érdekes az, hogy mit is szeretnének ezek a szarzsákok.

Mezőföldi 2017.05.04. 22:24:33

Nagyon nehezen tudom elhinni, hogy ne tudta volna, mibe megy bele...

Mezőföldi 2017.05.04. 22:26:30

@Ludwig Lutheranus: Jó lenne az ügynökakták kapcsán egyszer most mér végre tisztán látni!!!!

Egyetértek.

Jenyei 2017.05.04. 22:39:28

Amíg Krakus Péter az lehet a FIDESZ rezsimben ami, addig itt minden előfordulhat.

Guy Fawkes2 2017.05.04. 22:48:15

Vajon egy állambiztonsági megkeresést vissza lehet-e utasítani abban az időben? És Lehel Lászlónak kellet volna ellenállnia úgy mint Mindszentynek? Ezt akarjátok számonkérni rajta? Kik vagytok akkor Ti?

babyface1 2017.05.04. 22:56:26

@Guy Fawkes2: azt mondja, lehetett: "igyekeztem eltávolodni az állambiztonsági szolgálattól."

De gondolj mást, ha az neked jó.

Guy Fawkes2 2017.05.04. 23:13:08

@babyface1: Nem azt mondja, hogy lehetett hanem azt, hogy igyekezett. Az csak a te következtetésed, hogy "lehetett" ami talán meg is állja a helyét mivel tényleg lehetett, csak talán nem volt célszerű opció. Lehet nehéz elképzelni amikor a megfélemlítés és az üldözés valódi dolog volt és nem csak egy politikai demagógia része.

Igen mást gondolok mert engem nem a kispolgári lincselési kedvem vagy az egyszerű politikai irányultságom vezérel hanem a józan eszem.

laci_52 2017.05.04. 23:14:56

@Guy Fawkes2: Neked 100%-ig igazad van! Kik kritizálják ma Lehel Lászlót? Akik a nyolcvanas években gyerekek voltak vagy még nem is éltek! Fingjuk nincs arról, milyen világ volt akkor! Tudhatta például akkoriban valaki, hogy a Kádár-rendszer néhány éven belül összeomlik és nem működik Kádár valamelyik utódának vezetésével még 30-40 évig? Nem tudhatta! Márpedig ha a rendszer még sokáig fennmaradhat, akkor alkalmazkodni kell hozzá. Lehel László csak ezt tette! Emellett mindvégig megmaradt hitében és hű maradt egyházához. Békén kellene hagyni!

babyface1 2017.05.04. 23:31:51

@laci_52: Sőt, ki kell tüntetni. Nem érzi itt senki, hogy kompromitáló az egyháza és a szervezete számára? Maradjon minden, ahogy eddig?

babyface1 2017.05.04. 23:45:44

@babyface1: Apám is alkalmazkodott. A hitéhez. S ezért megfizette az árat.

GáborSz 2017.05.04. 23:54:02

Az eddig nyilvánosságra hozott jelentésekben-egytől egyig- nem adtak több információt, mint amit napjainkban a közvéleménykutatók derítenek ki (hangulatjelentések) . A másik: jelenleg is kötelező minden hatóságnak a névtelen feljelentést kivizsgálni - szóval a mai hatalom épp úgy épít a "besúgásokra" , mint az előző. ( pl a parlamenti választások napján a "demokrácia vonal"üzemeltetése ugyan ez). A harmadik: ma ezt teljesen önként, nyereségvágyból teszik meg a gazdasági életben a versenytárs feljelentésével : ha az összes hatóság egyszerre szállja meg a céget, tudni lehet, hogy ez áll mögötte. Szóval ne tegyünk úgy, mintha a ma társadalma különb, erkölcsösebb lenne! Nem csodálom, hogy nem akarják nyilvánosságra hozni a listát, mert a ma embere képtelen különbséget tenni az ilyen "hangulatjelentések" és az ártó, feljelentő, a "besúgott" félnek kárt okozó "kémkedések" között. Természetesen ezt ki kell vizsgálni, de míg nem bizonyítják rá, hogy bárkinek is kárt okozott, az lenne a korrekt, ha békén hagynák.

vanvelemenyem 2017.05.05. 00:06:06

@Görög Zoltán: "Istenen kívül senki nem ítélhet meg cselekedetedért. Az Ő irgalma kísérjen tovább!"

....es soha, senki mase!
2013-ban senki sem kenyszeritette, hogy jelentsen eszak-koreanak. O megtette.
Isten bocsassa meg neki, de soha, senki mas!!!

GáborSz 2017.05.05. 00:06:45

babyface1: És mit ért el vele? Kinek használt vele? Persze, mindenkinek joga van a saját döntéséhez, az édesapja választotta, amit. Álljon itt egy tanulmány pár gondolata a Kádár rendszer egyházpolitikájáról (a lényeg a vége, a kérdések):
Az állam szempontjából a Kádár-korszak egyházpolitikája eredményesnek értékelhető, azzal együtt, hogy – Lengyelországon kívül – aligha volt még egy kelet-európai ország, amelyben az egyházak nagyobb mozgásszabadsággal bírtak volna, mint nálunk. A kádári egyházpolitika csak a rendszer összeomlásával veszítette el talaját.
A tárgyalt egyházpolitikát illetően itthon és külföldön egyaránt gyakran megfogalmazódott a “magyar modell” kifejezés. A korabeli hazai értékelések szerint ez volt a legpozitívabb kísérlet az egyházak és a világ kapcsolataiban. A külhoni vélemények természetesen jóval megosztottabbak voltak. Létezett-e ilyen modell egyáltalán? Valóban a Kádár-korszak elismerését jelentette-e az említett 1964-es részleges megállapodás? Vagy inkább a Vatikán tekintette kísérleti terepnek Magyarországot annak felmérésére, hogy képes-e, s ha igen, hogyan tud működni az egyház a kommunizmusban? Mi volt az alkalmazkodás ára és társadalmi előnye? S végső soron szabadon élhettek-e az egyházak a Kádár-korszak Magyarországán, vagy egyszerűen a rendszer politikai és erkölcsi előmozdítójává lettek? Avagy ellenkezőleg, a rendszer ellenzéke voltak? Netán egyidejüleg különböző funkciókat láttak el változó “mértékben”? Ezekre a kérdésekre évek hosszú kutatómunkája után adhatunk csak megalapozott választ. Jelenleg még inkább csak a kérdéseknél tartunk… forrás: eszmelet.hu/balogh_margit-egyhaz-es-egyhazpolitika-a-kadar-rendszerben/

hunguard 2017.05.05. 02:43:43

“Mozgásteret kínáltak, és én nem mondtam nemet” És ő, önként döntött, azért nem mondott nemet, mert előnyöket remélt, kaphatott és kapott is, talán még most is kap és ebből profitál? Nem tisztességes emberi módon. A keresztet ő maga tette a beszervezési papírra és magára is, magát megbélyegezve. Tettéért vállalnia kell az erkölcsi felelősséget is. Gyáva, képmutató ember erkölcsileg érdemtelen a közéletben bármilyen közfeladat végrehajtására. Ahogyan rendszerváltás híján a többi velünk élő ügynökeink. A legmagasabb szintig, az orbán házi padsorokig már az antal kormány idejétől kezdve. Talán Lévai Anikó is ezért érzi olyan jól ott magát jószolgálati nagykövetként, hiszen az árnyék rájuk is vetül és nem is igyekeznek tisztázni magukat, miközben mindenkinél többet profitáltak ebből? Az ügynökök tisztességtelen előnyökhöz jutottak mások kárára, róluk jelentve, akár ártottak ezzel nekik, akár nem. Az egyházi ügynökök a hívők bizalmával – akár gyónási titokkal is – visszaélve mind között a leggusztustalanabbak lennének? Vannak olyan bűnök, amelyekért a földön kellene vezekelnie és legalább annyi ideig, ameddig azokat elkövette.

annamanna 2017.05.05. 02:52:41

@laci_52: "Emellett mindvégig megmaradt hitében és hű maradt egyházához. Békén kellene hagyni!"

Lehet, hogy az _ő_ egyházához hű maradt, de _Jézus Krisztus_ egyházához és a Szent Lélekhez nem; Jézus Krisztussal szemben pontosan ugyanolyan csaló és hazug, mint Anániás és Safira voltak. Ugyanolyan sors vár rá is az ítéletkor, mint mindazokra, akik becsapták a Szent Lelket!

"Az elmúlt hosszú évek alatt ez sok fájdalmat, nyugtalanságot okozott nekem, hordoztam a saját keresztemet."

Aha, hát van olyan ember is, akinek az a keresztje, hogy téliszalámit lopott a boltból, oszt kiderült. Ezt a keresztet hordozza. Júdásnak meg az a keresztje, hogy 30 ezüstért elárulta Jézust, és ennek a keresztjét hordozza a szerencsétlen, amúgy tök ártatlan flótás.

"– Megpróbálta ön az észak-koreai hatóságoknál elkaszálni Lukács Csabát, a Baptista Szeretetszolgálat önkéntesét, a Magyar Nemzetben megjelent cikk szerzőjét?

– Soha nem tettem ilyet. A cikkben említett, általam írt állítólagos feljelentés nem létezik. Ez rágalom, ennek kapcsán jogi lépéseket fogok tenni. Aki ilyet állít, annak bizonyítania kell a szavai megalapozottságát."

Ahha, és mégis hogy? Nem elég, hogy Lukács majdnem otthagyta a fogát azért, mert Magyarországról beköpte valaki, aki Lehel Lászlóként írta alá az észak-koreai rezsimnek kémkedő jelentését? Vajon ki lehetett az, aki innen Lehel László néven akarta kinyíratni a "konkurrens" baptista szeretetszolgálatost az észak-koreai sátáni rezsimmel?
Ezért ez a kereszthordozó ártatlan birka még fel akarja jelenteni Lukácsot? Mert azt majdnem megkínozták és majdnem kivégezték Észak-Koreában, csak azért, mert egy "Lehel László" innen Magyarországról feljelentette?
Nem tán Lehel Lászlónak kéne felkutatnia, hogy ki él vissza ügynökként az ő kereszthordozó ártatlan birkaságával? Még van pofája ezek után Lukácsot vegzálni és feljelenteni? Istentelenek bíróságára hurcolni, és ott követelőzni? Így viselkedik Isten példamutató, vezető pozícióban levő, kereszthordozó ártatlan birkája?

Pajszer Művek 2017.05.05. 03:48:33

"A Péter apostol cselekedetei című apokrif iratban fennmaradt[7] hagyomány szerint Péter apostol, menekülni akarván a rá váró vértanúság elől, kifelé indult Rómából, találkozott Jézussal, és megkérdezte tőle: Domine, quo vadis? azaz hová mész, Uram? Jézus azt válaszolta, hogy megy Rómába, vállalja a megfeszíttetést Péter helyett. Ekkor Péter visszatért a városba, ahol a kereszthalál várt rá."

Ha Péter kicsit ügyesebb, aláírhatott volna ő is római ügynöknek.

Pesti 2017.05.05. 06:14:15

Mind addig, amíg az egész ügynök kérdés kezelése nem más mint ídőhúzás, és lassan ki is halnak, talán lesz még ilyen helyzet, hogy még vezekelni sem tud az egyén. Arra számítani, hogy önként jelentkeznek naív dolog és mind, a tartótisztek tevékenysége és a beszervezettek tettei csak a véletlen folytán lesznek ismertek.

Árpi Katona 2017.05.05. 06:28:43

Valamennyien követünk el hibákat, bűnöket, én nem ismerek tökéletes embereket (sajnos), pedig biztosan vannak ilyenek is. Lukács 6:37

Ludwig Lutheranus 2017.05.05. 07:15:47

@KissGecihuszár: aktuálpolitikát direkt nem akartam belekeverni (bár kétségtelen, hogy valahol ez is van bőven benne, sőt!), de valóban: senki nem fog odapiszkítani, ahonnan az ételt kapja...

@Mezőföldi: Köszi! :)

spinat 2017.05.05. 07:23:23

Ö is belülröl bomlasztotta a rendszert.

Görög Zoltán 2017.05.05. 07:31:54

Igazság van az elítélő indulataitok mögött. DE ha Isten irgalmas hozzánk- elítélés helyett - márpedig irgalmas! -, akkor mi nem lehetünk irgalmatlanok felebarátunkhoz. Hiszen Őt követjük. Az irgalomban is.

ColT · http://kilatasgaleria.blog.hu/ 2017.05.05. 07:38:00

@Guy Fawkes2: Ha azt nem is, hát a vezeklést. Bevallást.

Mezőföldi 2017.05.05. 07:41:38

@laci_52: Ugyan már, ennyi erővel akkor soha senki nem követ el hibát, mindenki csak alkalmazkodik a rendszerhez meg a helyzethez. A 80-as évekre meg azért eléggé enyhült, lazult a szocializmus.

Nem is azzal van a legfőbb problémám, hogy ő ezt az utat választotta, majd Isten megítéli. Csak akkor ne magyarázkodjon és tegyen úgy, mintha nem tudta volna mit csinál. Sőt, évekkel ezelőtt előállhatott volna a sztorival is. Nem tette.

Legeslegalja 2017.05.05. 08:33:24

Mi a tökömről beszélünk tulajdonképpen ?

Tényleg arról, hogy volt akit 83-ban beszerveztek, az MSZMP KB részére jelentgetni ?

Miközben az ország negyede a pufajkás Horn-t, aki 56-ban tömegbe lövetett, a Medgyessy nevű D-209-es SZT tisztet, és a Dialógus cosportról jelentgető Gyurcsányt önként választotta 20 éven keresztül ???

Nem is volt eddig olyan miniszterelnöke a ballibeknek, akiknek ne lett volna köze az MSZMP KB legfőbb vezetéséhez, és a jelentgetésekhez !

Legeslegalja 2017.05.05. 08:35:44

@Legeslegalja:

Az iratokról meg csak annyit, hogy Kuncééknak hála, egyik MSZP-s, SZDSZ-es potentált ügynöknél se volt a kartonjaikba semmi.
Azaz azt tüntették el amit akartak, és azt tettek oda amit kellett nekik.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2017.05.05. 09:54:05

@laci_52: Szerintem ezt a magatartást hívják opportunizmusnak. Aki nem tudja előre, hogy sikerrel jár a maradéktalanul tisztességes magatartás, akkor már nincs oka a maradéktalanul tisztességes magatartást választani?

Hát... ezek szerint a siker, az érvényesülés fontosabb a tisztességnél.

KoviTibi 2017.05.05. 10:00:20

Az egész arról szólt, hogy az ÁEH nem tudta szép szóval megállítani, így a vezetője/vezetői (aki(k) szintén beszervezett emberek, ha nem tartótisztek voltak abban az időben) elintézték, hogy megkeresse a Állambiztonság és beszervezze. A tartótisztek meg pontosan tudták, hogy kit milyen formában lehet meggyőzni, nem mindig a zsarolás ment, és simán belefért, hogy egy az állam által akkor elismert egyházban kicsit szabadabban tevékenykedjen ennek fejében.

Egyébként még 85-86-ban is aktívan zsaroltak ha kellett, pl. olyannal, hogy kirúgnak a főiskoláról/egyetemről, ha nem működsz együtt... Akkor meg bejutni nem volt olyan egyszerű, mint most.

Én megértem, és tisztelem azért, hogy azonnal lemondott, hogy ne lehessen besározni a MÖS munkáját.

Serény Vélemény 2017.05.05. 10:05:25

Nem az a probléma, hogy valaki egy puhának nevezett, de _tényleg_ diktatúrában mondjuk besúgó volt, vagy ügynök, annak ellenére hogy ezzel gyakorlatilag a saját hitét, saját egyházát gyalázta meg és árulta el.
Ahogyan a korinthoszi gyülekezettel kapcsolatban sem az volt Pál apostolnak a problémája, hogy néhányan homoszexuálisok, néhányan bálványimádók, tolvajok, alkoholisták, stb _voltak_:
"9. Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők,
10. Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.
11. Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által."

A probléma a megtérés hiánya.

A megtérésnek a konkrét, kézzel fogható gyümölcse pedig az őszinteség: egyszerűen ki kellett volna állnia a nyilvánosság elé, és bocsánatot kellett volna kérnie, nem megvárva azt, hogy világosságra kerüljön az ügy, mert az, ami enélkül történik: képmutatás. A képmutatástól pedig - mint a farizeusok kovászától - már a kereszténység nulladik pillanatában óvott Jézus Krisztus.

Ez így, ahogy most történt mindenesetre Isten hatalmas kegyelme, és nem csapás, nem büntetés, mert így lehetősége van legalább megbánni a bűneit, megvallani, és mivel minden, ami világosságra jön, világosság, és "I. János levél:1:9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól." -- legalább az üdvössége rendbe tud jönni...

tomfree 2017.05.05. 10:43:24

Történt ami történt a rendszerváltás előtt. A hatalom megtörte satöbbi. DE. Ha igazak a vádak akkor mivel tudja erkölcsileg megindokolni, hogy képes lett volna a halálba küldeni Lukácsot Észak-Koreában? Erre nincs mentség, magyarázat és bocsánat sem. Ismétlem, ha igaz a vád. Természetesen hogy fogja ezt bizonyítani Lukács? Majd elugrik Phenjanba a hiteles másolatért a feljelentésről?

i23kovacs 2017.05.05. 11:09:02

@Árpi Katona: a bűnbocsánat a bűnbánattal kezdődik. Annak itt nyoma sincs. Sajnos úgy tűnik, csak azt sajnálja, hogy kiderült.

Hányszor hallottunk már ilyen magyarázkodást? Csak a jó érdekében, csak jószándékkal, sosem jelentett, nézzük mennyi mindent tett le az asztalra. Talán még hinném is, ha önszántából állna ki, és nem ideiglenesen mondott volna le a MÖS vezetéséről.

Tényleg Lehel László az egyetlen érdemes ember a MÖS vezetésére? Nélküle a szervezet nem lenne az, ami? Nincs más, aki megfelelő lelkülettel és tisztán vihetné tovább? Igen, igen, nem: meglehetősen öntelt válasznak tűnnek ezek.

Engem mélységesen elszomorít hogy az evangélikus közösségben ez megtörténik.

i23kovacs 2017.05.05. 11:14:21

@tomfree: nyilván nem ő csinálta. Az orbáni rendszer lényege, hogy mindig van valaki, aki meglépi a főnök helyett a piszkos munkát, a rendszer már önjáró. Valószínü hogy Lehel László nem is tudott róla.

Ami engem szíven ütött, az a jogi lépésekkel való fenyegetőzés. Ezt többnyire lebuktatott politikusoktól szokhattuk meg, nem valakitől, aki lelki szolgálatot visz. Van ok az önvizsgálatra, nem fenyegetőzni kellene.

Punxsutawney Mormota 2017.05.05. 12:25:14

@annamanna: Ebben a történetben több furcsaság van. Először is: miért írta volna valaki alá a feljelentő levelet? Lehel nem hülye. Tudta, tudja, hogy egy ilyen levél bármikor visszaszállhat a fejére. Potenciálisan zsarolhatóvá válik a hazájában. Semmi értelme nincs.

Másodszor: miért mondta azt a koreai összekötő, hogy "Imádkozom, ne így legyen" vagy valami hasonlót. Ez a kitétel egy kommunista diktatúrában több, mint furcsa, még akkor is, ha az imádkozás Ázsiában sokkal inkább meditációszerűség, mint nálunk.

Félreértés ne essék, nem hiszem, hogy Lukács hazudna. Mi érdeke lenne? De ugyanakkor mi érdeke lenne Lehelnek Lukácsot eltakaríttatni az útból, ráadásul ilyen gusztustalan módon?

Mezőföldi 2017.05.05. 12:26:35

@Punxsutawney Mormota: Igen, az összes ex-ügynöknek, besúgónak meg a múlt rendszerben bármilyen politikai szerepet vállalt személynek repülnie kellene a kormányzásból. Akkor lehet hogy nem hazugok, megalkuvók, tolvajok és csalók irányítanák az országot, és nem úgy, ahogy az elmúlt 30 évben.

tomfree 2017.05.05. 12:39:20

@Punxsutawney Mormota: "De ugyanakkor mi érdeke lenne Lehelnek Lukácsot eltakaríttatni az útból, ráadásul ilyen gusztustalan módon?"

Ha jól tudom a két ember két egymással rivális szeretetszolgálat vezetője/fontos képviselője. Érdekek és pénz. Lukács meg talán az életével nem szeret játszani. A bécsi koreai konzul meg megerősítette a feljelentést ha jól tudom. Adott minden, csak igazolni lehetetlen lesz.

Punxsutawney Mormota 2017.05.05. 12:41:56

Nem mentegetésképpen, hanem tényként jegyzem meg: úgy az evangélikus, mint a református, zsidó és katolikus egyház is tele volt besúgókkal.

Le kellett volna tépni a ragtapaszt 26 éve, és most nem lennének ilyen problémák.

Punxsutawney Mormota 2017.05.05. 12:45:37

@tomfree: Igen,, ezt én is tudom. De nem gondolnám, hogy a szeretetszolgálat ekkora biznisz, hogy így kell a másikat kilökni a pályáról.

Punxsutawney Mormota 2017.05.05. 12:55:29

@Mezőföldi: Igen, és ez természetesen vonatkozik a másik oldalra is. Talán Lengyelországban vagy Csehországban megtették, hogy nyilvánosságra hozták az ügynöklistát. Ment az össznépi egymásra mutogatás vagy egy évig, aztán elcsendesedtek az indulatok és mindenki feldolgozta a dolgokat a képességei szerint.

Mezőföldi 2017.05.05. 13:00:07

@Punxsutawney Mormota: Persze, oldaltól Függetlenül gondoltam.

Végvári 2017.05.05. 14:07:22

Olyan csodálatos, hogy végre kiderülhet minden! Most tudtam csak meg, hogy mi egész végig a rossz oldalon álltunk!!! Örülök, hogy Laci végre tiszta vizet öntött számomra a pohárba! Immár tudhatom, hogy az ÁEH és az egész kommunista rendszer valójában az egyházam sikeréért dolgozott, minden aggodalmuk csak az volt, buzgalmuk csak ezért történt, hogy az egyházi rendezvények sikeresek lehessenek, hogy az egyházak minél több fiatalt érhessenek el, hogy minél jobban működjenek a közösségeink. Ó mennyire vakok voltunk! A sok James Bond, a "Filozófus", "Deák", "D-209" stb. mind valójában értünk és az ateista rendszer ellen dolgoztak. Végül is ezért szervezte be őket a párt! Bizony, úgy tűnik, nekünk kell bocsánatot kérnünk tőlük, hogy akadályaik voltunk! Vagy tévedek?!?

IndexNicky 2017.05.05. 18:18:27

Az árulók, amikor elárulják a közösségüket, nem adnak irgalmat társaiknak. Nem is érdemelnek irgalmat! Takarodjanak!
Irgalmat a hűségesek érdemelnek, akik hátrányt szenvedtek a hazaáruló Rákosi és Kádár idején.

Sipos Andras 2017.05.06. 00:13:05

a fb.-n mar leirtam a velemenyemet,mert ezt a cikket egy amerikai,s egyben szlovak-magyar predikator megosztotta az idovonalan.Egyetertek mindenkivel,akik a megtertseget kerik szamon.Egyetertek azokkal,akik azt mondjatok,hogy e lelkeszbacsinal ezerszer nagyobb gazembereket valasztunk meg ujra es ujra allamelnoknek,miniszterelnoknek kies Keletkozepeuropankban.
DE: ujra elmondom azt,hogy nincs a vilagnak akkora igerete,amiert en az udvossegemet es a tukorkepemmel valo laza talalkozasomat eladnam.Minden avh-nak vannak durva es szeliden beszelo szarhaziai,s ok mindig szelidek addig,ameddig az ember elmegy lelkisetara velok,mint a peldabeszedekbeli balga ifju,akit a parazna asszony sima szavakkal el tud csabitani.De ha egyszer is ellenall az ember,akkor kiderul,hogy elkepesztoen kozel van naluk az orditozo gumibotlengeto forma.
En a magam reszerol egy cseppet se sajnalom,hogy az udvarias megkozeliteseiket (1984 apr.15.en 3 es fel orat kedveskedo magyar(!!) beszelgetesben van reszem a zilahi szekuritate 13-s kihallgato szobajaban),kariertsegito igereteiket elutasitottam,mondvan,hogy engem vagy Isten segit meg,vagy senki,mert meg az apamtol se fogadok el semmi megalazo dolgot.Aztan jott az ordibalasos forma.Azokra mar ment a visszarohoges,aztan kovetkezett a rokonsagom elleni fenyegetesek,amire csak a vallamat huzogattam,vegul ala akartak iratni velem az altaluk irt kihallgatasi jegyzokonyvet,s nemcsak nem irtam ala,de meg el se olvastam,mondvan hogy egy hazug hatalomnak meg az igaza is hazugsag.
Vegul annyit bevallottam nekik,hogy azokban az orakban enerettem kozel otszazan imadkoznak(kb 170 baptista is kozottok)azert,hogy ne adjam el a lelkemet nekik.Ettol lesapadtak es kikergettek.
azota is sajnalom,hogy nem jutott eszembe mar az elejen.
6 evvel ezelott atolvashattam a szekusok altal attol datumtol fogva inditott iratgyujtomet("doszar"),s 1991 majus 10.-n zartak le azzal a szoveggel,hogy tovabb mar nem gyanusitanak hazaaruloi tevekenyseggel,mert elmaganyosodott,baratsagtalan,hallgatag emer vagyok.
lam,itt a bizonyitek is.

Gábor Harmai 2017.05.06. 05:52:00

@KoviTibi: Én akkor tudnám tisztelni, ha mondjuk 1992-ben előáll a sztorival: "emberek, igen, beszerveztek, jelentettem a Lutheránus Világkongresszusról, de szerveztem egy páeurópai pikniket is, amitől meg erőst köhögött a rendszer, döntsetek rólam". Ha ő és mások akkor előállnak ilyen sztorikkal, most lényegesen tisztább volna a közéletünk. Az, hogy a lebukása után vállalta a konzekvenciákat, a minimum. Azért se tisztellek, ha nem vered meg a rendőrt, amikor megállít, hogy szondáztatni akar...

Gábor Harmai 2017.05.06. 05:58:50

@Serény Vélemény: Egyetértek. Az üdvösség szempontjából ez most egy nagy lehetőség neki. Sokkal aggasztóbb azok örök sorsa, akik úgy mentek el, hogy a földön semmi nem derült ki róluk.

tomfree 2017.05.06. 19:12:48

@Punxsutawney Mormota: "De nem gondolnám, hogy a szeretetszolgálat ekkora biznisz, hogy így kell a másikat kilökni a pályáról. " Százmilliós biznisz. Az egy százalékokból és állami illetve egyházi/magánadományokból.

Akácos Tamásné 2017.05.07. 16:58:50

Fáj a lelkem, hogy egyházunknak még ezt is el kell szenvednie, és az 500 évfordulót ilyen események árnyékolják...